Hjärnarp-Tåstarps församling

Kandidatlista för val till kyrkofullmäktige i Hjärnarp-Tåstarps församling
1. Christian Hedman, Hjärnarp
2. Egon Yngvesson, Hjärnarp
3. Mikael von Krassow, Gånarp
4. Jeanette Wennberg, Hjärnarp
5. Christer Hansson, Tåstarp
6. Emma Yngvesson, Hjärnarp
7. Caroline Svendsen, Gånarp

 

Förhandsröstning och röstning på valdagen i Hjärnarp-Tåstarps

församling

Förhandsröstning, Församlingsexpeditionen i Hjärnarp .

8 sept kl 10.00-12.00

9 sept kl 10.00-12.00

11 sept kl 10.00-12.00

15 sept kl 10.00-12.00 och 17.00-20.00

16 sept kl 10.00-12.00

 

Valdagen 20 sept

Församlingsgården i Hjärnarp, kl 08.00-10.00 och 15.00-20.00

Sockenstugan i Tåstarp, kl 08.00-10.00 och 17.00-19.00

 
Sidan uppdaterades senast: 2009-09-01 19:35