Minska energiförbrukningen

Publicerad i NST:s och HD:s debattsida, Opinion den 15 april 2011

I dessa dagar då det osannolika har hänt i Japan och leveranserna av olja från oljerika länder känns mer osäkra, inser man hur oerhört viktigt det är att Sverige försöker minska sin energiförbrukning, inte minst med hänsyn till de kommande generationerna.
Vi behöver bland annat minska transporterna på vägarna, bygga ut och effektivisera järnvägsnäten liksom kollektivtrafiken samt minska energiåtgången för uppvärmning av våra hus i kombination med arbetet med att effektivisera all verksamhet och all utrustning som kräver energi.

Alliansen har inte förmått att se denna utmaning utan har slösat allmänna medel på fel sätt och underlåtit att satsa på framtiden.
De så kallade rotavdragen har bara kunnat användas av dem som bor i egnahem och bostadsrätter men inte i hyreshus.
De har kunnat utnyttjas till lite av varje. Enligt uppgift har mycket av dessa statliga pengar använts till byggande av trädäck och finare kök.
Istället borde de bara ha gått till åtgärder som minskar energiförbrukningen (isolering, energifönster, övergång från direktverkande el och olja till mer miljövänliga alternativ etcetera) och naturligtvis även gälla hyreshus.

Det investeringsstöd för övergång från direktverkande el och olja som infördes av en socialdemokratisk regering har upphört sedan årsskiftet.
Det finns mycket energi att spara i samband med den nödvändiga upprustningen av de många bostäderna byggda på 1960- och 70-talen.
Cirka 40 procent av den använda energin åtgår till bostäder och service.

Lika ansvarslös är alliansens hantering av de eftersatta järnvägsnäten, vilket har gjort att förra vinterns skandalösa trafikavbrott på järnvägslinjerna har upprepats även den senaste vintern, vilket inte minst vi här i Skåne drabbades av.
Det krävs en långsiktig satsning på järnvägsnätets utbyggnad (fler dubbelspår) och effektivisering (fler snabbtåg) samt resurser för att åtgärda allt eftersatt underhåll.
Transportsektorn står för cirka en fjärdedel av den slutliga energianvändningen i Sverige.

Styrelsen för Ängelholms arbetarkommun

Sven Bergenstråhle

ordförande