Ängelholms nyheter

Minskat bussresande inte nya styrets fel

2017-02-10

Publicerad i NST:s Min mening den 10 februari 2017 Svar på insändare av Ulf Mattsson, Mardal, med rubriken "Nya hållplatser i stan viktigare än buss

Svar på interpellation angående utredning av strandberedningens förslag till komplementåtgärder, exempelvis vågbrytare

2017-01-30

Kommunfullmäktige den 30 januari 2017   Svar på interpellation från Robin Holmberg (M) angående utredning av strandberedningens förslag till

Svar på interpellation angående stökigheterna i centrum under julen och mellandagarna

2017-01-30

Kommunfullmäktige den 30 janauri 2017     Svar på interpellation från Robin Holmberg (M) angående stökigheterna i centrum under julen och

Svar på interpellation angående kommunens inköp av bostadsrätter till nyanlända

2017-01-30

Kommunfullmäktige den 30 januari 2017     Svar på interpellation från Jim Brithén (-) angående kommunens inköp av bostadsrätter till

Kommunfullmäktige den 30 januari 2017

2017-01-30

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 30 januari kl. 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds

Rapport från medlemsmötet den 23 januari 2017

2017-01-24

Vid medlemsmötet måndag den 23 januari: informerade Myndighetsnämnden om sin verksamhet och aktuella ärende.  rapporterade Per-arne Håkansson,

Ängelholms nyheter

Minskat bussresande inte nya styrets fel

2017-02-10

Publicerad i NST:s Min mening den 10 februari 2017 Svar på insändare av Ulf Mattsson, Mardal, med rubriken "Nya hållplatser i stan viktigare än buss

Svar på interpellation angående utredning av strandberedningens förslag till komplementåtgärder, exempelvis vågbrytare

2017-01-30

Kommunfullmäktige den 30 januari 2017   Svar på interpellation från Robin Holmberg (M) angående utredning av strandberedningens förslag till

Svar på interpellation angående stökigheterna i centrum under julen och mellandagarna

2017-01-30

Kommunfullmäktige den 30 janauri 2017     Svar på interpellation från Robin Holmberg (M) angående stökigheterna i centrum under julen och

Svar på interpellation angående kommunens inköp av bostadsrätter till nyanlända

2017-01-30

Kommunfullmäktige den 30 januari 2017     Svar på interpellation från Jim Brithén (-) angående kommunens inköp av bostadsrätter till

Kommunfullmäktige den 30 januari 2017

2017-01-30

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 30 januari kl. 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds

Rapport från medlemsmötet den 23 januari 2017

2017-01-24

Vid medlemsmötet måndag den 23 januari: informerade Myndighetsnämnden om sin verksamhet och aktuella ärende.  rapporterade Per-arne Håkansson,