Ängelholms nyheter

Kommunfullmäktige den 27 mars 2017

2017-03-24

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 27 mars kl. 19.00.  Sammanträdet är offentligt och

Rapport från Årsmötet den 20 mars 2017

2017-03-21

Socialdemokraterna i Ängelholm hade årsmöte måndagen den 20 mars

En ny start - för medlemmarnas skull

2017-03-13

Publicerad i tidningen NST:s Min mening den 13 mars 2017   Brev till församlingsbor i Ängelholms församling. Ängelholms församling äger idag tre

Första Maj-märke 2017 till försäljning

2017-03-10

Årets Första Maj-märke har kommit till expeditionen. Försäljningspriset är 40:-/märke.

Rapport från Distriktskongressen den 4 mars 2017

2017-03-07

Distriktskongressen för Socialdemokraterna i Skåne ägde rum den 4 mars i Malmö. Nio ombud från Ängelholm deltog. Sammanlagt 350 ombud. 163 motioner

Svar på interpellation angående kommunens krisberedskap

2017-03-01

Kommunfullmäktige den 27 februari 2017     Svar på interpellation från Sven-Ingvar Borgquist (M) angående kommunens krisberedskap 1. Kan våra

Ängelholms nyheter

Kommunfullmäktige den 27 mars 2017

2017-03-24

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 27 mars kl. 19.00.  Sammanträdet är offentligt och

Rapport från Årsmötet den 20 mars 2017

2017-03-21

Socialdemokraterna i Ängelholm hade årsmöte måndagen den 20 mars

En ny start - för medlemmarnas skull

2017-03-13

Publicerad i tidningen NST:s Min mening den 13 mars 2017   Brev till församlingsbor i Ängelholms församling. Ängelholms församling äger idag tre

Första Maj-märke 2017 till försäljning

2017-03-10

Årets Första Maj-märke har kommit till expeditionen. Försäljningspriset är 40:-/märke.

Rapport från Distriktskongressen den 4 mars 2017

2017-03-07

Distriktskongressen för Socialdemokraterna i Skåne ägde rum den 4 mars i Malmö. Nio ombud från Ängelholm deltog. Sammanlagt 350 ombud. 163 motioner

Svar på interpellation angående kommunens krisberedskap

2017-03-01

Kommunfullmäktige den 27 februari 2017     Svar på interpellation från Sven-Ingvar Borgquist (M) angående kommunens krisberedskap 1. Kan våra