Ängelholms nyheter

Rapport från medlemsmötet den 24 oktober 2016

2016-10-25

Vid medlemsmötet den 24 oktober 2016 behandlades följande ärende: Nomineringar av ombud till distriktkongressen och partikongressen år

Missnöjet som exponeras i spalterna är fyllt av faktafel och insinuationer

2016-10-24

Publicerad i NST:s  Min mening den 23 oktober 2016. Kommentar till insändare kring Ängelholms 500-årsjubileum.  Helsingborgs Dagblad har den

Budget 2017 för Ängelholms kommun

2016-10-07

Barn, ungdomar och äldre är i fokus i den budget som Engelholmspartiet och Socialdemokraterna presenterar gemensamt inför 2017. För att fortsätta att

Var är det som skon klämmer?

2016-09-26

Publicerad i NST:s Min mening den 25 september 2016 Svar på insändare av Eva Kullenberg (Liberalerna) med rubriken ”Samarbete kräver ödmjukhet”,

Svar på interpellation angående hemtjänst inom Lärande och familjs område

2016-09-23

Kommunfullmäktige den 26 september 2016   Svar på interpellation angående hemtjänst inom Lärande och familjs område Fråga från Sven-Ingvar

Interpellationssvar angående redovisning av Ängelholm 500 år

2016-09-23

Kommunfullmäktige den 26 september 2016   Interpellationssvar angående redovisning av Ängelholm 500 år Styrgruppen för Ängelholms 500-årsjubileum

Ängelholms nyheter

Rapport från medlemsmötet den 24 oktober 2016

2016-10-25

Vid medlemsmötet den 24 oktober 2016 behandlades följande ärende: Nomineringar av ombud till distriktkongressen och partikongressen år

Missnöjet som exponeras i spalterna är fyllt av faktafel och insinuationer

2016-10-24

Publicerad i NST:s  Min mening den 23 oktober 2016. Kommentar till insändare kring Ängelholms 500-årsjubileum.  Helsingborgs Dagblad har den

Budget 2017 för Ängelholms kommun

2016-10-07

Barn, ungdomar och äldre är i fokus i den budget som Engelholmspartiet och Socialdemokraterna presenterar gemensamt inför 2017. För att fortsätta att

Var är det som skon klämmer?

2016-09-26

Publicerad i NST:s Min mening den 25 september 2016 Svar på insändare av Eva Kullenberg (Liberalerna) med rubriken ”Samarbete kräver ödmjukhet”,

Svar på interpellation angående hemtjänst inom Lärande och familjs område

2016-09-23

Kommunfullmäktige den 26 september 2016   Svar på interpellation angående hemtjänst inom Lärande och familjs område Fråga från Sven-Ingvar

Interpellationssvar angående redovisning av Ängelholm 500 år

2016-09-23

Kommunfullmäktige den 26 september 2016   Interpellationssvar angående redovisning av Ängelholm 500 år Styrgruppen för Ängelholms 500-årsjubileum