Socialdemokratiska förtroendevalda i Region Skåne 2015-2018

Regionsfullmäktige
Susanne Jönsson, Ledamot
Emma Yngvesson, Ledamot
Mikael von Krassow, Ersättare
Eva-Lena Lindell, Ersättare

Demokratiberedning
Susanne Jönsson, 1:e vice ordförande

Sjukvårdsnämnd SUND
Emma Yngvesson

Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden
Eva-Lena Lindell, Ledamot
Mikael von Krassow, Ersättare