Socialdemokratiska förtroendevalda i Ängelholms kommun 2015-2018

Kommunfullmäktige 2015-2018

Ledamöter
Lars Nyander
BrittMarie Hansson
Christer Hansson
Åsa Larsson
Bengt Sävström
Susanne Jönsson
Lars-Olle Tuvesson
Emma Yngvesson
Mikael von Krassow
Murvet Rama
Arne Jönsson
Eva-Lena Lindell
Pia Radil
Lars Carlsson
Barbro Widell

Ersättare
Anders Madsen
Kitty Olofsson
Bengt Bengtson
Tommy Jönsson
Niklas Klang 
Malin Pamp 
Sven Dahlberg 
Karin Bergström 

 

Kommunrevisorerna 2015-2018
Tommy Lind, ledamot
Lennart Holmberg, ledamotKommunfullmäktiges beredning för kultur, idrott och fritid 2017

Anders Madsen, 1:e vice ordförande, ledamot
Leif Nyrell, ledamot
Vakant, ledamot

 

Kommunfullmäktiges beredning för lärande 2017
Emma Yngvesson, Ordförande, ledamot
Albana Veseliledamot
Gert Nilsson, ledamot

 

Kommunfullmäktiges beredning för omsorg 2017

Pia Radil, Ordförande, ledamot
Magnus Jonsson, ledamot
Gun Tillgren, ledamot

 

Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnad 2017
Mikael von Krassow, 1:e vice ordförande, ledamot
Inger Nyrell, ledamot
Ale Holm, ledamot

 

Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling 2017
Tommy Jönsson, 1:e vice ordförande, ledamot
Kjell-Arne Nilsson, ledamot
Torgny Bergström, ledamot

 

Styrgrupp för utveckling av den politiska organisationen 2015-2018
Christer Hansson, Ordförande, ledamot

Lars Nyander, ersättare

 

Kommunstyrelsen 2015-2018
Lars Nyander, Ordförande, ledamot
Arne Jönsson, ledamot
Christer Hansson, ledamot
Åsa Larsson, ledamot
Susanne Jönsson, ledamot

Lotta Åkesson Persson, ersättare
Sten Carlsson, ersättare

 

Myndighetsnämnden 2015-2018
Lars-Olle Tuvesson, Ordförande, ledamot
Niklas Klang, ledamot
Lotta Åkesson Persson, ledamot
Bengt Bengtson, ledamot

Åsa Larsson, ersättare
Sven Dahlberg, ersättare
Christian Hedman, ersättare
Murvet Rama, ersättare

 

Välfärdsnämnd 2015-2018
BrittMarie Hansson, Ordförande, ledamot
Lars Carlsson, ledamot
Barbro Widell, ledamot
Roy Ekstrand, ledamot

Malin Pamp, ersättare
Karin Bergström, ersättare

 

Valnämnden 2015-2018
Lars-Olle Tuvesson, 1:e vice ordförande, ledamot
Susanne Jönsson, ledamot

Karin Bergström, ersättare
Mikael von Krassow, ersättare

 

Överförmyndarnämnden 2015-2018
Birgitta Johansson, Ordförande, ledamot

Kitty Olofsson, ersättare
Eva-Lena Lindell, ersättare 

 

Nämndemän Helsingborgs tingsrätt 2016-2019
Lars Carlsson
Marita Tuvesson
Åsa Larsson
Torgny Handreck
Karin Bergström
Barbro Widell

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015-2018
Lars Nyander, ledamot

 

Kommunförbundet Skåne 2015-2018
Christer Hansson, ombud
Susanne Jönsson, ombud

Åsa Larsson, ombuds ersättare

Ombud för de som inte tillhör svenska kyrkan 2015-2018
BrittMarie Hansson, ombud

 

Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2015-2018
Tommy Jönsson, sakkunnig tätort

 

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Gripen 2015-2018
Christer Hansson
Christian Hedman

 

Bjäre Kraft ekonomisk förening 2015-2018
Arne Jönsson, ledamot

Kjell-Arne Nilsson, ersättare

 

Ängelholms civilförsvarsförening 2015-2018
Tommy Jönsson, ledamot

 

Ängelholms hembygdsförening 2015-2018
Susanne Jönsson, ledamot

 

Borgeliga vigselförrättare 2015-2018
Lars Carlsson

 

AB Ängelholmshem 2015-2018
Arne Jönsson, Ordförande, ledamot
Emma Yngvesson, ledamot

Pia Radil, ersättare

 

AB Ängelholmslokaler 2015-2018
Arne Jönsson, Ordförande, ledamot
Emma Yngvesson, ledamot

Pia Radil, ersättare

 

Medelpunkten 2015-2018
BrittMarie Hansson, ledamot

 

Stortorget