Styrelsen

Ordförande för Ängelholms Arbetarekommun
Christer Hansson

Övriga ledamöter i Ängelholms Arbetarekommuns styrelse
Lars Nyander, Vice Ordförande
Christine Larsson, Kassör
Susanne Jönsson, Sekreterare
Sten Carlsson, Facklig ledare
Lars Carlsson, Ledamot
Pia Radil, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Åsa Larsson, Ersättare
Lotta Åkesson-Persson, Ersättare