Styrelsen

Ordförande för Ängelholms Arbetarekommun
Christer Hansson

Övriga ledamöter i Ängelholms Arbetarekommuns styrelse
Lars Nyander, Vice Ordförande
Christine Larsson, Kassör
Susanne Jönsson, Sekreterare
Åsa Larsson, Vice Sekreterare
Sten Carlsson, Facklig ledare
Pia Radil, Studieorganisatör
Lars Carlsson, Ledamot
Magnus Jonsson, Ledamot
Emma Yngvesson, Ledamot