Interpellation: Handlingsplan för utsatta kvinnor och barn samt socialjour.

Ställd av BrittMarie Hansson (s) till socialnämndens ordförande, Rune Johansson. Angående fungerade handlingsplan för utsatta kvinnor och barn samt social jour i Ängelholms kommun.


Ytterligare en tragisk händelse har inträffat i vår kommun där det sociala omhändertagandet inte har fungerat tillfredsställande. Denna gång handlar det om två minderåriga barn.

Vid en liknande händelse i höstas (den gången en utsatt kvinna) hade jag anledning att ställa en interpellation till socialnämndens ordförande Rune Johansson angående inrättandet av en social jour. Jag fick då till svar att man inte visste vilken lösning man kommer att finna som den bästa och mest effektiva. Däremot är målet att nå en lösning!

Jag har också i tre år på rad interpellerat angående upprättande av en handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och barn. Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 06-02-27 fick jag veta att en handlingsplan/arbetsinstruktion antagits av socialnämnden hösten 2005.

Därför frågar jag dig Rune Johansson:

  • Varför fungerar inte handlingsplanen?
  • Vad är det som saknas i handlingsplanen/arbetsinstruktionen för att man snabbt skall kunna vara behjälplig med insatser från socialförvaltningen?
  • Varför har inte frågan om social jour fått en acceptabel lösning?

BrittMarie Hansson (s), oppositionsråd