Interpellation ang slopat rekryteringsbidrag för vuxenstuderande

Interpellation 2006-11-27 ställd av BrittMarie Hansson (s) till Ordförande i BUN, Lis Böcker.
Interpellation ang slopat rekryteringsbidrag för vuxenstuderande.Den nya borgerliga regeringen har beslutat att rekryteringsbidraget för vuxenstuderande dras in fr o m 2007-01-01. Detta bidrag har varit riktat mot arbetslösa kommuninvånare för att erhålla möjlighet att fortbilda sig. Detta för att vara attraktiv på arbetsmarknaden eller för att utveckla sig för nya arbetsuppgifter.

Jag vill därför veta hur många studerande i vår kommun som berörs av att detta bidrag slopas och med vilka resurser kommunen avser att kompensera vuxenutbildningen ?
 
BrittMarie Hansson (s) oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2006-11-26 20:55