Interpellation angående statligt bidrag för anhörigvård

Interpellation 2006-11-27 ställd av BrittMarie Hansson (s) till socialnämndens ordförande, Rune Johansson.
Interpellation angående statligt bidrag för anhörigvård.Personer som vårdar sina sjuka närstående bör få större stöd. Därför har den förra regeringen beslutat att fördela statliga bidrag till landets kommuner för att utveckla anhörigstödet och därigenom underlätta situationen för anhörigvårdare.

Skåne fick ca 15 miljoner som nu länsstyrelsen har fördelat. 30 kommuner av Skånes 33 kommuner har beviljats bidrag. I Nordvästra Skåne är tio kommuner beviljade bidrag – men inte Ängelholms kommun.

Därför frågar jag socialnämndens ordförande

• Varför har inte Ängelholms kommun beviljats statligt bidrag för anhörigvård?

BrittMarie Hansson (s) oppositionsråd Ängelholms kommun

Sidan uppdaterades senast: 2006-11-26 21:07