Interpellation: om Vi i Ängelholm som taltidning.

Interpellation 2006-04-24 ställd av BrittMarie Hansson (s) till kommunalråd, Hans Wallmark.
Interpellation om att få kommunens informationstidning Vi i Ängelholm som taltidning.


Informationstidningen ”Vi i Ängelholm” ger medborgarna en intressant och utförlig information om kommunens olika verksamheter till oss som har möjlighet att se och läsa. Många synskadade, dyslektiker m fl kan inte ta del av denna information.

  • Därför frågar jag Dig hur Du ser på möjligheten att spela in ”Vi i Ängelholm” som taltidning?

Denna åtgärd skulle ge synskade m fl den information om vår kommun som övriga medborgare får.

BrittMarie Hansson (s), oppositionsråd