Interpellation angående anmälan om barn som far illa.

Interpellation 2007-10-29 ställd av BrittMarie Hansson (s) till ordförande i BUN, Sven Ingvar Borgquist. Interpellation angående anmälan om barn som far illa.Enligt uppgift anmäler Bun-förvaltningen i vår kommun färre antal barn som far illa än till exempel Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Örkelljunga Kommun, Tomelilla kommun. Jämförelsen har naturligtvis tagit hänsyn till storlek på respektive kommun.

År 2006 anmälde Bun-förvaltningen 49 barn till socialtjänsten. Som jämförelse kan nämnas att skolorna i Hässleholm anmälde 163 barn, i Kristianstad anmäldes 700 barn och i Örkelljunga 31 barn.

Enligt FN:s barnkonvention skall barnens bästa kommai främsta rummet och därför är det mycket viktigt att minsta misstanke om att barn far illa måste uppmärksammasså tidigt som möjligt!


Därför vill jag veta:

1. Varför ser Ängelholm så annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner?

2. Hur fungerar rutinerna att göra en anmälan?

3. Har skolans personal tillräckligt med resurser och utbildning för att upptäcka och göra anmälantill socialförvaltningen?

BrittMarie Hansson (s) oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-04 12:33