Interpellation angående barnomsorgsfrågor.

Interpellation 2007-01-29 ställd av BrittMarie Hansson (s) till blivande ordförande i BUN, Sven Ingvar Borgquist. Interpellation angående barnomsorgsfrågor.


Det är inte första gången som jag ställer en interpellation angående barnomsorgsverksamheten i vår kommun. Denna gång vill jag fråga Dig som tillträdande ny ordförande i BUN

• Hur kommer DU att agera för att barnomsorgsplatserna i förskolan blir tillräckliga efter det behov som finns?

• Hur många barn anser Du skall finnas i en förskolegrupp?

• Hur stort utrymme skall finnas i lokalerna för att både personal och barn skall ha en miljö i förskolan som gör att det är möjligt att bedriva en pedagogisk förskoleverksamhet?

• Hur kommer kösystemet till förskoleplatser i fortsättningen att fungera?

• Anser Du att det är rimligt att varje förskolebarn skall ha en egen klädkrok?

BrittMarie Hansson (s) oppositionsråd