Interpellation angående förskoleplatser i Skälderviken

Interpellation 2007-02-26 ställd av BrittMarie Hansson (s) till ordförande i BUN, Sven Ingvar Borgquist. Interpellation angående förskoleplatser i Skälderviken


Nu är det Skäldervikens tur att vara i avsaknad av förskoleplatser! Till hösten kommerdet att fattas upp till 20 platser i barnomsorgen enligt rektorn på Errarps skola.

Jag villdärför fråga Dig som politiskt ansvarig för barnomsorgen i vår kommunhur denna platsbrist kommeratt lösas?

BrittMarie Hansson (s) oppositionsråd


Sidan uppdaterades senast: 2006-12-13

Sidan uppdaterades senast: 2007-03-25 14:42