Interpellation angående obehöriga elever till gymnasieskolans nationella program.

Interpellation 2007-09-24 ställd av BrittMarie Hansson (s) till ordförande i BUN, Sven Ingvar Borgquist. Interpellation angående obehöriga elever till gymnasieskolans nationella program.


Även i år är antalet elever som inte erhållit godkända betyg i kärnämnena alldeles för stort - till och med större än förra året!
Framför allt är det elever på Strövelstorps skola, Nyhemsskola och Magnarps skola som inte nått godkända resultat!
Så här kan det inte fortsätta!

Därför vill jag fråga dig:

1. Vilka åtgärder har du för avsikt att vidtaga för att bryta trenden så att ett betydligt större antal elever når godkända resultat?

2. Har det gjorts någonanalys varför just de tre nämnda skolorna
har så högt antal elever med icke godkända betyg?

3. Vad erbjuds de elever som inte kommerin på gymnasiet för
alternativ för att kunna läsa upp sina betyg?

4. Finns det en individanpassning i undervisningen och sätts speciella åtgärder in för de svaga eleverna?

BrittMarie Hansson (s) oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-18 08:59