Interpellation angående socialtjänstens stöd till vålds utsatta kvinnor


Interpellation 2007-08-27 ställd av BrittMarie Hansson (s) till Socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring. Interpellation angående socialtjänstens stöd till vålds utsatta kvinnor


Riksdagen antog våren 2007 en skärpning av lagen om kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor. Den tidigare skrivningen "Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp" har ändrats till "skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld rar det stöd och den hjälp de behöver för att förändra sin situation".
  • Hur har denna skärpning av lagen implementerats i kommunens
    "Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor"?
  • Har någon förändring skett i organisationen vad gäller personal,
    utbildning och ekonomiska resurser?
  • Hur ser du på kommunens möjligheter och beredskap att stödja och hjälpa
    de våldsutsatta kvinnorna och deras eventuella barn som bevittnat våld?

BrittMarie Hansson, (s) Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-18 08:48