Interpellation angående Lärarförbundets skolrankning år 2007

Interpellation 2008-01-28 ställd av BrittMarie Hansson (s) till ordförande i BUN, Sven Ingvar Borgquist. Interpellation angående Lärarförbundetsskolrankning år 2007.


Varje år genomför Lärarförbundet en jämförelse mellan Sveriges 293 kommuner och resultatet har nyligen presenterats. Med anledning av denna jämförelse vill jag ställa följande frågor till Dig:

- Resurser. Här ligger Ängelholms kommun på 285:e plats av 293 möjliga (bland de sämsta). Anser du att resurserna är tillräckliga?

- Utbildade lärare. Här ligger vår kommun på 70:e plats. Hur många icke utbildade lärare finns i den kommunala skolan?

- Lärartätheten. Här ligger vi på 200:e plats. Är detta en rimlig placering för vår kommun tycker du?

- Friska lärare. Är 2004 låg vi på 16:e plats och i år ligger vi på 59:e plats. Varför har denna siffra ändrats till det sämre?

- Lön. På 186:e plats. Varför har vår kommun så lågt löneläge för våra lärare?

- Meritvärde 9:e klass. Nu ligger vi på 88:e plats. Bättre än förra året. Vilken plats anser Du vara rimligt att Ängelholms kommun placerar sig på?

Den borgerliga majoriteten hade som vallöfte att satsa på skolan. Tycker Du dessa siffror visar att ni gör det?

BrittMarie Hansson (s) oppostionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-09 19:55