Interpellation angående Bostadsbyggnadsprogram i Ängelholms kommun

KF 2009-09-21

 

Till Kommunalrådet Åsa Herbst

 

Interpellation angående Bostadsbyggnadsprogram i Ängelholms kommun.

 

Enligt rådande lagkrav skall riktlinjer för bostadsförsörjning antagas under mandatperioden.

Vår kommun vill ju vara en tillväxtkommun med ökat antal medborgare varje år! Detta kräver en hållbar, långsiktig planering av bostadsbyggande av olika former och i hela kommunen!

Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet:

 

  • Varför har inte arbetet med ett Bostadsförsörjningsprogram påbörjats under innevarande mandatperiod?

BrittMarie Hansson (S), oppositionsråd