Interpellation angående budgetberedningens arbete år 2009

KF 2009-09-21

 

Interpellation

 

Till Kommunalrådet Åsa Herbst

 

Med anledning av budgetberedningens arbete år 2009 vill jag ställa följande frågor:

 

  1. Vad är anledningen till att (S) inte får deltaga i slutskedet av budgetberedningens arbete? 
  2. Du fråntager oss som näst största politiska parti möjligheten att påverka – varför det? 
  3. Anser du att detta förfaringssätt är det bästa för Ängelholmarna? 

BrittMarie Hansson, (S) oppositionsråd