Interpellation angående gränssnittet mellan Kvinnojouren och den kommunala verksamheten för våldsutsatta kvinnor och barn.

Interpellation 2008-02-23 ställd av BrittMarie Hansson (s) till ordförande i SN, Jan-Olof Sewring. Interpellation angående gränssnittet mellan Kvinnojouren och den kommunala verksamheten för våldsutsatta kvinnor och barn.


Med anledning av att antalet kvinnor som söker sig till Kvinnojouren har ökat markant och inte minst antal kvinnor med barn – vill jag ställa följande frågor:

Ängelholms kommun har erhållet ett statligt bidrag som ekonomiskt stöd för att bedriva verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn.
Hur används dessa statliga medel i vår kommun och hur stort är bidraget?

Eftersom vår Kvinnojour tvingas neka ett stort antal kvinnor hjälp på grund av att skyddsboende saknas vill jag veta om det finns möjlighet att använda det statliga bidraget till ökat antal skyddslägenheter?

BrittMarie Hansson (s) oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-14 10:03