Förtroendevalda i Region Skåne - 2007 - 2010

Regionfullmäktige

Ordinarie
Bodil Nilsson
Britt-Marie Hansson

Ersättare
Mikael von Krassow

 

Förtroendevalda i styrelser och nämnder i Region Skåne - 2007 - 2010

Regional beredning för tillväxt och hälsa i Nordvästra Skåne

Britt-Marie Hansson


Regional tillväxtnämnd

Ersättare
Bodil Nilsson


Hovrätt

Nämndeman
Christine Larsson


Kammarrätt

Nämndeman
Christine Larsson


Länsrätt

Nämndeman
Torgny Bergström
Arne Jönsson
Åsa Larsson


Fastighetsdomstolen

Nämndeman
Inga-Lill Bergh
Ann-Britt Arvidsson


Jurymän 1:a gruppen

Nämndeman
Åsa Larsson


Jurymän 2:a gruppen

Nämndeman
Christine Larsson


Helsingborgs Övervakningsnämnd

Nämndeman
Susanne Jönsson


Skattenämnden vid skattekontoret i Ängelholm

Ledamot
Göte Andersson
Tom Johansson
Stig Svensson
Birgitta Johansson

Stiftelsen Skånska landskap, styrelse

Ersättare
Mikael von Krassow

Stiftelsen Fritidsområden i Skåne, styrelse

Ersättare
Mikael von Krassow


Stiftelsen Malmöhus läns landstings miljövårdsfond

Ersättare
Mikael von Krassow


OD Krooks donationsfond i fd LLL och MLL samt H Cavallis donationsfond och Emil Bondessons skogsvårdsfond

Ersättare
Mikael von Krassow


Öresundskommittén

Ersättare
Bodil Nilsson


SkåNet AB

BrittMarie Hansson