Förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Ängelholms kommun - mandatperioden 2007 - 2010


Kommunfullmäktige

Ordinarie
BrittMarie Hansson, Centrum
Ebbe Nilsson, Kronotorp
Eiwor Zetterlund, Havsbaden 
Lars-Olle Tuvesson, Södra Utmarken 
Kerstin Engle, Nya Kungsgården 
Bengt Sävström, Centrum 
Åsa Larsson, Villan 
Christer Hansson, Tåstarp 
Maja Bäckström, Skälderviken 
Mikael von Krassow, Gånarp 
Christine Larsson, Munka Ljungby 
Arne Jönsson, Skepparkroken 
Gunnar Karlsson, Skälderviken 

Ersättare
Emma Yngvesson, Tullstorp 
Martin Sjösten, Luntertun 
Eva Bergström, Skälderviken 
Birgitta Johansson, Nya Kungsgården 
Roland Gille, Kulltorp 
Hamide Vllasa, Ängavången
Eva-Lena Lindell, Munka-Ljungby 

Ordförande i kommunfullmäktige

Ebbe Nilsson, 2.e vice ordförande

Kommunfullmäktiges valberedning

Ordinarie
BrittMarie Hansson
Ebbe Nilsson
Eiwor Zetterlund
Lars-Olle Tuvesson

Ersättare
Bengt Sävström
Kerstin Engle
Bengt Sävström
Åsa Larsson
Christer Hansson


Kommunstyrelsen och Räddningsnämnden

Ordinarie
BrittMarie Hansson, 2:e v. ordf. oppositionsråd
Bengt Sävström
Lars-Olle Tuvesson
Eivor Zetterlund

Ersättare
Christer Hansson
Mikael von Krassow
Åsa Larsson
Emma Yngvesson

Kommunstyrelsens personalutskott

Ordinarie
Bengt Sävström, 2:e v. ordf.

Ersättare
Lars-Olle Tuvesson

Kommunrevisorerna

Ordinarie
Birgitta Johansson, sammankallande
Tommy Lindh


Barn och utbildningsnämnden

Ordinarie
Maja Bäckström, 2:e v ordf. gruppledare
Emma Yngvesson
Gunnar Karlsson
Peter Stenfeldt

Ersättare
Eva-Lotta Friberg
Lars Nyander
Per Borggren
Simon Pettersson

Byggnadsnämnden

Ordinarie
Åsa Larsson, 2:e v ordf. gruppledare
Mats Olsson
Ingrid Rigland

Ersättare
Torgny Bergström
Ann-Britt Arvidsson


Miljönämnden

Ordinarie
Lars-Olle Tuvesson, 2:e v ordf. gruppledare
Kitty Olofsson
Patrick Wetterup

Ersättare
Martin Sjösten
Christian Hedman


Socialnämnden

Ordinarie
Mikael von Krassow, 2:e v ordf. gruppledare
Eiwor Zetterlund
Gun-Inger Sjögren
Marita Tuvesson

Ersättare
Tom Johansson
Björn Owenmark
Ann-Marie Häggström
Bodil Nilsson


Tekniska nämnden

Ordinarie
Christer Hansson, 2:e v ordf. gruppledare
Eva Bergström
Arne Jönsson

Ersättare
Karin Collén
Tommy Jönsson

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie
Susanne Jönsson, 2:e v ordf. gruppledare
Lars Carlsson
Hamide Vllassa

Ersättare
Lars Nyander
Johan Kristensson
Eva-Lena Lindell

Valnämnden

Ordinarie
Lars-Olle Tuvesson, 2:e v ordf.
Ann-Britt Arvidsson

Ersättare
Susanne Jönsson
Siv Nilsson

Överförmyndarnämnden

Ordinarie
Maja Bäckström, 2:e v ordf.

Ersättare
Gun-Inger Sjögren