Historik

Ängelholm 1898

Ett protokoll av den 9 januari 1901, fört vid ett styrelsemöte med samtliga fackföreningar, upptog frågan om bildandet av en Arbetarekommun i Ängelholm.

 

Mötet tog också upp frågan om det dåvarande fackutskottet borde stå kvar tills frågan om bildandet av en Arbetarekommun avgjorts. Man läste upp stadgarna för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti och Grundstadgarna för Arbetarekommuner som tillhörde partiet.

Fackliga och socialistiska aktiviteter. August Palm
Naturligtvis hade fackliga och socialistiska aktivitetet förekommit i Ängelholm åtskilliga år tidigare, aktiviteter som utgör förutsättningarna för bildandet av Arbetarekommunen. Redan den 9 juni 1886 höll August Palm det första socialistiska föredraget i Ängelholm på hotell Vega. Enligt vissa uppgifter inför ett femtiotal åhörare, enligt andra 100-talet. Någon organisation blev det inte efter Mäster Palms besök. Kanske hade August Palm ändå sått ett frö. Tre år senare var F V Thorsson på besök i Ängelholm och agiterade.
1892, då Sockerbruket byggdes, strejkade murarna. Murarnas Fackförening bildades omkring 1895.

Första Första majfirandet 1898
Den första Första-maj-demonstrationen i Ängelholm anordnades 1898 på initiativ av de samverkande fackorganisationerna. Demonstrationen utgick från Fribergs lada och tåget gick till Thorslund, där en helsingborgare vid namn Axel Svensson var huvudtalare. Ett kuriosum värt att notera är, att när demonstrationståget passerade hotell Sonesson på Storgatan, sänktes flaggan där på halv stång.

Första socialdemokraten i stadsfullmäktige, landsting och riksdag
1906 blev ett märkesår för arbetarrörelsen i Ängelholm. Då fick Arbetarekommunen in sin första ledamot i stadsfullmäktige. Genom tillmötesgående från högern fick Lars Borggren plats i fullmäktigeförsamlingen. Två år senare fick han sällskap av O W Dahlgren och P Bring. Lars Borggren hör till A-kommunens främsta förtroendemän genom tiderna. År 1910 valdes han till landstingsman och 1911 till riksdagen...

Mer historiskt material om Socialdemokraterna i Ängelholm kan du läsa under menyn historik, 100 år eller som ett dokument i . Läs a-kommunen100ar.doc