Nämnderna informerar

Nämnderna informerar.

radhuset250.jpgHär kommer det att uppdateras från nämnderna om vad som händer i kommunpolitiken. Detta för att alla medlemmar ska kunna ta del av och få möjlighet att engagera sig om det är någon hjärtefråga som ska hanteras.

Socialdemokraterna sitter idag i opposition i Arboga. Det innebär att vi har som uppgift att visa på politiska alternativ till majoritetens politik och försöka få majoritet för sådana förslag.
Vi har 2:e vice ordförandeposten i samtliga nämnder och sedan ett antal ledamöter i varje nämnd och styrelse.
Har du några frågor som är specifika till en nämnd, kontakta gruppledaren eller någon i nämnden och ställ din fråga.

 

Tekniska nämnden består av:

Gruppledare:
Andreas Silversten

Ledamöter:
Börje Blomkvist
Ola Eriksson
Mikael Hedberg
Ove Janse

Ersättare:
Lars Lindén
Razmus Schagerström
Ann-Charlotte Karlsson

 

Barn - och Utbildningsnämnden består av:

Gruppledare:
Kerstin Rosenkvist

Ledamöter:
Alexandra Janse
Per Landén
Anna-Lena Rehnman
Martina Fransson

Ersättare:
Marcus Andersson
Joakim Rönnberg
Klara Sparv

 

Fritid – och kultur nämnden består av:

Gruppledare:
Lena träff

Ledamöter:
Stefan Carlsson
Jan-Erik Jansson
Edison Henriquez

Ersättare:
Ana Linares
Bo Molander
Jack Ståhl

 

Socialnämnden består av:

Gruppledare:
Kjell Persson

Ledamöter:
Susanne Andersson
Pirjo Karlsson
Pia Östlund
Stefan Arnoldsson

Ersättare:
Björn von Walden
Annelie Green
Jasmin Öhman

 


 

 

 

 

God fortsättning på det nya året.

2017 har tagit sin början och med ett nytt år kommer nya möjligheter.

I januari kommer det vara fullt ös med möten och träffar. I slutet av månaden kommer det vara det första strategiska regionala beredningen. Det blir spännande att se hur det kommer att fungera.

Den kommunala politiken tar lite av en paus under julen men nästa vecka är det kommunstyrelsen igen. Kallelsen gick ut igår och där ser vi att både ny förskola på söder och nytt vård och omsorgsboende kommer tas upp. Socialdemokraterna har ju sedan tidigare sagt att Åbrinken är ett av de alternativ där vi vill se ett nytt vård och omsorgsboende. Det som är konstigt i de handlingar som gått ut är att man i kommunstyrelsen vill frångå socialnämndens beslut.

I socialnämnden har man vid två tillfällen sagt att behovet när man bygget nytt är 100 platser. Så sent som den 16 december 2016 blev ordförande i Socialnämnden nedröstad när han la fram förslag om 80 platser.

Nu tänker P7 låta kommunstyrelsen gå över socialnämnden och besluta att bara bygga 80 platser. Man ignorerar sina egna som i socialnämnden uttryckt vilket behov som finns och bygger för litet från början.
P7 vill istället för att bygga riktigt direkt, behålla Hällbacken till år 2026 (!) innan man vill renovera och bygga ut.

Varför planera för att Arboga skall vara i samma situation om några år igen, men brist på vårdplatser?

I övrigt så arbetas det mycket med planering av året och aktiviteter. Jag hoppas att 2017 ska bli ett härligt år där vi får mycket gjort samtidigt som vi har väldigt roligt! Har du som medlem några idéer på någon aktivitet, utbildning, eller träff som du tycker vore rolig, så hör av dig till mig. Alla Idéer välkommans!

Jag önskar er alla ett gott 2017!

Andreas

 

 

*********************************************************************************************************************************************

2 dagar in i december och det är fredag igen.

Denna vecka har bjudit på mycket, i tisdags var det kommunstyrelse. Några av frågorna som gicks igenom var, krishanteringsplan, förlängning av byggnadstid för de som köpt mark, Trafikplan 2030, barnomsorg på obekväma tider, mfl. Kallelsen finns som vanligt på Arbogas hemsida och har ni frågor om något ärende kan ni höra av er till mig.  När kommunstyrelsen var slut så satte jag mig på tåget till Stockholm. Där mötte vi upp med 5 andra kommuner för att träffa ledamöter från utrikesutskottet och försvarsutskottet för att diskutera KEX-utredningen (Krigsmaterialexportsutredningen). Utredningen spelar stor roll för Arboga Kommun då vi har en gedigen historia med försvaret och företag som direkt påverkas av detta står för ungefär 30 % av arbetsmarknaden i Arboga. Vi hade 1,5 timme på oss att påvisa vår syn på utredningen och vilka orosmoment som vi ser från kommunernas håll. Det kom ca 15 personer från utskotten och mötet blev väldigt lyckat. Nu kan vi bara vänta på vad utredningen säger.

Idag, fredag, är det företagsbesök ute vid Djurkliniken. Efter det ska jag träffa skolchefen för att få information om hur barn och utbildningsförvaltningen arbetar.

Ni har väl inte missat att det är öppet hus för alla medlemmar i S-lokalen imorgon lördag. Missa inte möjligheten att se vår fantastiska lokal och få lite fika. Österled 13c är adressen.

Mvh

Andreas 

******************************************************************************************

Tiden springer iväg och nu är det kommunfullmäktige igen. Den senaste tiden har varit hektisk med mycket både i politiken och i övrigt. Men denna vecka ligger allt fokus på politiken. För de som vill se kvällens fullmäktige så sänds det som vanligt både via webben och på lokaltv.

Julbelysningen har kommit upp i centrum och det är så vackert på Nygatan. Det enda som fattas för julkänslan nu är lite snö, men den kommer väl får vi hoppas.

Vi fick i veckan reda på att den överklagan som var mot detaljplanen på Fasanvägen i Götlunda har fått avslag av domstolen. Domstolen ansåg inte att det fanns tillräckliga själ för att upphäva detaljplanen. Det står nu fritt att bygga den förskolan som var tänkt på Fasanvägen. Dock så vet vi ju att nya majoriteten inte alls är intresserade av att göra så, utan istället vill de montera upp tillfälliga moduler. Varför man i nuläget fortfarande envisas med dyra moduler när en permanent byggnation är möjlig kan jag inte förstå, men jag lever fortfarande på hoppet att de ska ändra sig.

Vi hade ett extra medlemsmöte den 21/11 där den enda punkten på dagordningen var vård –och omsorgsboende. KS-gruppen hade tagit fram ett underlag för att belysa för och nackdelar mellan nybyggnation och ombyggnation. Mötet var enigt att nybyggnation är att föredra över att bygga om Tornet. Den stora diskussionen var placering, där det lyftes fram många olika åsikter. Mötet kunde slutligen enas runt 3 tänkbara placeringar, antingen nybyggnation bredvid Tornet, vid Ljungdalsområdet eller på Åbrinken. Mer information i detta ärende kommer vid senare tillfälle.

Vi har alla kunnat läsa om DHRs stuga vid Soludden och den prishöjning av arrendet som de fått. Jag har till fullmäktige ikväll lämnat in en interpellation där jag frågar tekniska nämndens ordförande om hur priset räknades fram. Vi hoppas att vi får ett bra svar på kommunfullmäktige i december.

De som har Arboga tidningen har kunnat läsa en debatt mellan mig och tekniska nämndens ordförande i frågan om investeringsbudget. Där jag hävdar att en investeringsbudget utan en enda krona till varken trygghet, tillgänglighet, fritidsanläggningar, belysning, gator och vägar eller broplanen är direkt skadlig för Arboga. Detta är information vi behöver hjälpas åt med att sprida. Nu när nya majoriteten styr ser vi direkt konsekvenser i form av besparingar på de svagaste i samhället. Vi kan inte låta detta gå förbi utan uppmärksamhet, för vem vet vad de sparar in på nästa gång?

 

Trevlig helg.

Andreas Silversten

 

******************************************************************************************

2016-10-14

Veckan som gått har fyllt av allt från kommunstyrelsen, företagsbesök, möte i Örebro om Exportindustrins förutsättningar till "Viktig företagsträff" tillsammans med många av Arbogas Företagare.

I måndags började veckan i Örebro tillsammans med bl.a. Anna Wallen och Olle Ytterberg. Ämnet för dagen var exportindustrins förutsättningar och vi fick lyssna på information från både Stoneridge, Saab, Recotech och SOFF (Säkerhets -och försvarsföretagen). Det är som jag sagt tidigare så otroligt roligt att få höra allas åsikter. Att möjliggöra för fortsatt utveckling i Arboga och våra grannkommuner måste ha fokus. För att detta ska ske får vi inte ta förhastade beslut om exportregler. 

Veckan fortsatte med kommunstyrelsen och denna gång hanterades bl.a. "Mål och budget", vilket gjorde att vissa punkter på mötet var öppna för allmänheten. Det slogs nästan rekord i antal åhörare när två personer (båda socialdemokrater) smög in för att lyssna på de synpunkter som fanns om budgeten. Andra ärenden som hanterades var Delårsrapporten, mednograrförslag om fiber i Medåker, redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag, förstudie om ny "gäddan" mfl.

På onsdagen var det dags för företagsbesök och denna gång var det Beckers glas som stod på tur. 56 år har Beckers glas funnits och dom håller igång än idag. 

I dag (Fredag 14/10) kommer jag spendera eftermiddagen i S-lokalen om någon vill komma förbi och prata en stund. (Österled 13)

//Andreas


 

********************************************************************************************

Kommunstyrelsen 2016-10-06:

Kallelsen till kommunstyrelsen 2016-10-11 har gått ut, Ni finner den på länken nedan.
Har ni några frågor så kontakta Andreas. 

Kallelsen 2016-10-11


********************************************************************************************

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-04:

Idag har vi i Barn och utbildningsnämnden varit ut till förskolorna i Arboga. Vi vill tacka alla barn och personal för ett gott mottagande.

Vi har även i nämnden beslutat att påbörja projektering av köksombyggnation i både Nybeholm och Vasagymnasiet.

Samt ett enhälligt beslut om att beställa en grundskola F-9 med framtida möjlighet att bygga en utbyggnad till en samlad 7-9 skola vid Gäddgårdskolans nuvarande plats.

 

 

***************************************************************************************************************************************

2016-10-23

 

Jag går nu in i min fjärde vecka som oppositionsråd och fler bitar faller på plats för varje dag. I förra veckan var det kollektivtrafikberedning, där vi pratade om "T17"(tidtabell 2017), möjlighet att få in fler avgångar från Örebro till Stockholm, ett nytt biljettsystem "movingo", nöjd-kund-index, mm. Det var även tekniska nämndens arbetsutskott, där bl.a. 2017 års taxor, mål och mått, parkering för rörelsehindrade, namnbyte på en gränd diskuterades.
Veckan fortsatte och på torsdagen var jag inbjuden till Carina Gullmo för att få mer information om vad socialförvaltningens vård och omsorg gör och ser för utmaningar i framtiden. Det är otroligt givande att få dessa genomgångar, det blir en möjlighet att fördjupa sig på ett sätt som inte ges på ett möte. Eftermiddagen gick åt med mitt första och sista möte som ersättare i Västra Mälardalens myndighetsförbund.
Fredagen var fullspäckad och startade med ett näringslivsråd. Har sitter företag, intresseorganisationer och politiken och ser vad man kan föra för att förbättra för handel och företag i Arboga. Några ämnen som kom upp var, att tillåta biltrafik på Nygatan, en kampanj om lokal handel, gesällbrev, bostadsbrist, bonde på stan och att bygga stolthet för kommunen.
Därefter så hämtade jag Pia Nilsson (riksdagsledamot) på stationen för ett företagsbesök på Optoga. Vi fick en guidning av Stefan Larsson som berättade om verksamheten och vilka utmaningar han ser. Stort tack till Stefan för att han tog sig tid för oss.
Därefter hämtade jag upp Klara och Eddie från SSU för att åka till Köping och träffa Lena Bastaad. Det bjöds på kaffe och bulle medan vi lyssnade när Lena pratade om framtiden och svarade på frågor.
Nu fortsätter arbetet med en ny vecka.
Har du några frågor så går det bra att höra av sig till mig.

 

*************************************************************************************************************************************

Kommunstyrelsen:

Kallelsen till KS har gått ut och det är många ärenden som ska tas upp.
Ni kan hitta den här.

Några snabba kommentarer om handlingarna:
Det är många ärenden som skall hanteras och det är många frågor som måste besvaras. 
Vi ser att det ligger ett förslag om att slå ihop "Brottsförebyggande rådet" och "Folkhälsorådet" till ett "Förebyggande råd". Om detta genomförs måste det säkerställas att inga ärenden hamnar mellan stolarna i sammanslagningen. Utöver den risken så undrar jag personligen varför Polisen ska vara med och diskutera de frågor som folkhälsorådet tidigare har diskuterat, såsom halkskydd till äldre, simkurser för SFI-elever och hälsans stig. Jag ser en risk att dessa frågor kommer prioriteras ner och tillslut försvinna från dagordningen.

Motionen om att öka trafiksäkerheten ute vid Sätra är återigen uppe på bordet, och inte heller denna gång har man på allvar lyft frågan om en enkelriktning kunde öka attraktiviteten för tomter i områdets baksida. Vi kan läsa "att attraktiviteten skulle öka för etableringar om Burskapsvägen enkelriktades bedöms inte som troligt". Vem som gjort denna bedömning framgår tyvärr inte, vilket får mig att ifågasätta trovärdigheten i uttalandet.

Vi har fått svar, eller egentligen inte, på den återremiss vi fick till på köpet av Holmsätter 1:76. Svaren som vi fick är skrattretande. Dessa besvarar ingenting. Det enda som går att utläsa är att nya majoriteten gärna tar en 2mkrs chansning på att det går att göra något med marken efter köp. 

Har ni några övriga frågor om de ärenden som ska behandlas så skicka ett mail till mig så svarar jag så gott jag kan.

// Andreas Silversten

 

***************************************************************************************************************************************

Barn -och utbildnings nämnden:

Bun har haft möte den 7/9. Här kan ni se kallelsen om vilka ärenden som behandlades.

Kallelse

********************************************************************************************

Tekniska nämnden:

Tekniska nämndens heldag den 7 september.

 

 

Tekniska nämnden: 2016-09-05
Tekniska gruppen ska idag ha gruppmöte. Vi träffas i en timme och diskuterar igenom de ärenden som kommer behandlas på nämnden på onsdag. Denna gång var det inga speciellt kontroversiella ämnen. Vi ska få lägerrapporter om Hällarna och Herrgårdsbron. Namnsätta kvarteret Åbrinken, och svara på ett medborgarförslag om cykelväg i Medåker. Via länken nedan kommer du till kallelsen där det står precis vilka ärenden som ska hanteras. Om du önskar få ut handlingarna om ett speciellt ärende så kontaktar du nämndsekreteraren (Linda Pedersen) och skriver vilket diarienummer/ärende du vill få ut handlingar om. Du kan även kontakta gruppledaren så guidar den dig vidare.

Kallelse till Tekniska nämnden 2016-09-07

//Andreas