Agneta Bode tar över ordförandeskapet i Kommunstyrelsen den 1:a april

Den första april tar Agneta Bode över ordförandeskapet i Kommunstyrelsen i Arboga efter Olle Ytterberg som nu lämnar uppdraget. Så här kommenterar Olle Ytterberg att han slutar nu:

I går lämnade jag in en begäran om entledigande från en rad politiska uppdrag i Arboga Kommun. Min avsikt är att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande den sista mars.

Eftersom jag inte kandiderar till några tyngre politiska uppdrag efter valet kommer jag naturligtvis inte att stå först och vara frontfigur för vårt parti i valrörelsen, det ska min efterträdare göra. Det känns helt naturligt att Agneta Bode får chansen att kliva fram och ta den platsen redan nu.

Jag kommer att vara kvar som ledamot i kommunfullmäktige som styrelseordförande i Sturestadens Fastighets AB med dotterbolag, så länge jag är vald av fullmäktige. Jag har även några uppdrag som andra utsett mig att inneha; i polisstyrelsen och som ledamot i Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige mm. Ett par av dessa uppdrag gäller året ut, de kommer jag att ha kvar.

Jag är ju även vigselförrättare, vilket jag kommer att fortsätta att vara. Om någon vill gifta sig så ställer jag gärna upp. (Som vigselförrättare alltså!)

Slutligen, frågan alla väntar på: Får jag någon fallskärm eller avgångsvederlag? Nej, inte ett öre. Mina arvoden och ersättningar upphör omedelbart den dagen jag slutar mina uppdrag. Arboga Kommun har inga pensionsavtal eller fallskärmar för förtroendevalda i min ålder. Jag ska återgå till att jobba med sådant jag gjorde tidigare och kommer inte att ha Arboga Kommun eller något av våra bolag som arbetsgivare.

 

Några frågor till Olle Ytterberg:

Varför slutar du just nu?

- Jag tycker att det passar bra att sluta just nu. Eftersom jag inte kandiderar till uppdrag efter valet kommer jag naturligtvis inte att stå först och vara frontfigur för vårt parti i valrörelsen, det ska min efterträdare göra. Det känns helt naturligt att Agneta kliver fram och tar den platsen redan nu.

Dessutom börjar vi arbeta med mål och planer för nästa år lite senare i vår, det är helt naturligt att den som kommer efter mig ska få leda det arbetet.

Vilka uppdrag lämnar du?

- Jag lämnar uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen, arbetsutskotett och ordförande i Krisledningsnämnden, lokala Brottsförebyggande Rådet, och i Näringslivsrådet. Som KS-ordförande är man också ledamot i styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) och ordförande eller vice ordförande i vårt kommunalförbund VMKF.

Vilka uppdrag kommer du att ha kvar?

- Jag kommer att vara kvar som ledamot i kommunfullmäktige. Jag tänker också sitta kvar som styrelseordförande i Sturestadens Fastighets AB med dotterbolag så länge jag är vald av fullmäktige. Jag har även några uppdrag som andra utsett mig att inneha; i Polisstyrelsen och som ledamot i strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige mm. Ett par av dessa gäller året ut, de kommer jag att ha kvar.

Jag är ju även vigselförrättare, vilket jag kommer att fortsätta att vara. Om någon vill gifta sig så ställer jag gärna upp. (Som vigselförrättare alltså!)

Vad ska du göra sedan?

- Jag ska återgå till att jobba med sådant jag gjorde tidigare, marknads och försäljningsarbete bland annat. 

Får du någon fallskärm eller avgångsvederlag?

- Nej, inte ett öre. Mina arvoden och ersättningar upphör omedelbart den dagen jag slutar mina uppdrag. Arboga Kommun har inga pensionsavtal eller fallskärmar för förtroendevalda i min ålder.

Blir det några förändringar i er politik när Agneta tar över efter dig?

- Nej, vi representerar samma parti och politisk majoritet och gör det i samma funktion. Kommunstyrelsens fokus är och kommer att vara på fler arbetstillfällen, fler invånare och en ekonomisk tillväxt. Vår politik läggs fast bland våra medlemmar och i den politiska majoritet vi ingår, det hänger inte bara på en person.

De pågående samarbeten, projekt och de överenskommelser som finns i dag gäller i fortsättningen. Jag finns ju dessutom kvar och kommer att bevaka mina hjärtefrågor. Alla överenskommelser jag ingått för den politiska majoriteten gäller också i fortsättningen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-28 07:50