S-politik gynnar Arboga

Torsdag 4/9 presenterade Socialdemokraterna sin satsning ”Kära Framtid”.  

 För Arbogas del kommer det att innebära att vi får 23 miljoner kronor extra med en S-ledd regering. Av dessa 23 miljoner går 10 miljoner till skola och utbildning. Resterande till välfärd och jobb.

Arboga ligger bland de kommuner i Västmanland som har den högsta arbetslösheten hos ungdomar. Vi ligger på ca 22% enligt den senaste statistiken. ”Kära Framtid” kommer innebära att 91 personer i Arboga kan gå ut i jobb och 51 platser är riktade till unga.

Vuxenutbildningen kommer att utökas med 43 heltidsplatser. Många av våra ungdomar har behov av att kombinera både jobb och studier så det här blir ett bra tillskott. 

 

 

 

Traineeplatserna (51 st) är en kombination av 75% jobb och 25% studier. Socialdemokraternas satsning kommer att stärka ungdomarna och ge dom goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

”Kära Framtid” kommer att förbättra välfärden, inte minst inom äldreomsorgen där Arboga får 38 traineeplatser. Fritidshemmen får en förstärkning med 13 traineeplatser. 

(Pelle Strengbom, Elizabeth Salomonsson, Mikael Damberg och Ingrid Noord-Silversten presenterar en s-politik för Västra Mälardalen)

Inom förskolan kommer vi att kunna minska antalet barn i småbarnsgrupperna, vilket många föräldrar efterfrågat. Maxtaket kommer att vara 15 barn.

Satsningen på färre barn i klasserna på lågstadiet och fler speciallärare blir för Arbogas del 7,3 tjänster eller 2,9 miljoner kr extra. Vi kommer dessutom att få ytterligare 8 extra tjänster inom skolan.

Fler satsningar på skolan är lärarinvesteringar motsvarande 5 miljoner kr och 800 000 kr till sommarskola och läxhjälp för alla barn.

Med de här satsningarna känner jag att vi i Arboga kan förbättra välfärden och förbättra vardagen för många. Både de som jobbar och de som är arbetslösa. Det här är investeringar för framtiden, en framtid där alla behövs och alla bidrar.

Ingrid Noord-Silversten, Ordförande i socialdemokraterna i Arboga

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 20:59