Vår politik för mandatperioden 2015 - 2018

Vi Socialdemokrater har en politik för hela Arboga, för alla och för framtiden!

Den 14 september 2014 är det val till Riksdag, Landsting och till Kommunfullmäktige. Vilket parti du röstar på i valet till Kommunfullmäktige har stor betydelse.

Vi Socialdemokrater har en sammanhängande politik för alla delar av samhället och för olika intressen. Vi har en politik för jobb och fritid, för gammal och ung, för hela Arboga, för både tätorter och landsbygd.

För oss finns ett tydligt samband mellan olika frågor. Jobb, skola, utbildning, fritid, integration, omsorg, infrastruktur, miljö och kultur bildar tillsammans en helhet, där alla delar påverkar vår vardag och vårt välbefinnande.

För oss är det viktigt med ett samhälle som ser till allas bästa, från barn och unga till äldre, oavsett bakgrund och oavsett ekonomiska förutsättningar.

Vi säger nej till att sjuka och arbetslösa ska få betala priset för samhällsförändringen. I vårt samhälle finns det plats för både tillväxt och trygghet. Vi värnar om allas välfärd genom en stark och aktiv offentlig sektor, här och i hela landet.

Genom att verka för fler arbetstillfällen, fler företag, ökad handel, nya bostäder, fungerande kollektivtrafik och fler invånare skapar vi livskvalitet för oss som individer. Samtidigt skapas mer resurser för Arboga Kommun att använda till bra utbildning, omsorg, kultur, fritid och annan välfärd.

För oss är det viktigt att ha en politik för helheten och för alla.

Rösta på Socialdemokraterna 14 september!

Läs hela vårt valprogram här!

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-23 14:41