Om oss

Välkommen till socialdemokraterna i Arboga!

Styrelsen består av:

Lena Träff
Lena Träff

 Arbetarekommunens ordförande,
dvs ordförande för
Socialdemokraterna i Arboga.

ditt profilfoto

Martina Fransson
Vice ordförande

 

Börje Blomkvist
Börje Blomkvist
Kassör

Lotta Karlsson
Sekreterare

 

Susanne Andersson
Bo Molander
Medlemsansvarig

Mikael Hedberg

Mikael Hedberg
Studieorganisatör

Razmus Schagerström

Razmus Schagerström
Ledamot

 

Susanne Andersson

Susanne Andersson
 Ersättare

 Jack Ståhl

Jack Ståhl
Ersättare

 
SSU har en adjungerad plats i styrelsen.  
 Kommunfullmäktiges presidium har en adjungerad plats i styrelsen.  
 Kommunalråd/oppositionsråd har en adjungerad plats i styrelsen.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här arbetar vi i vår partiorganisation:

Socialdemokraterna i Arboga är organiserade i en arbetarekommun som är en sammanhållande organisation.

Arbetarekommunen organiserar den verksamhet som berör hela Arboga, tex valrörelser och andra större händelser. Det är Arbetarekommunens medlemsmöten - där alla socialdemokratiska medlemmar i Arboga är välkomna att deltaga - som efter beredning i styrelsen beslutar om nomineringar till förtroendeuppdrag, tar ställning i viktiga politiska frågor av nationellt eller lokalt intresse. Det är Arbetarekommunen som är kontakten mot andra delar av partiorganisationen, tex partidistriktet och partistyrelsen. I många frågor samarbetar vi med Arbetarekommuner och s-föreningar i länet.

Arboga Arbetarekommun bildades den 4 november 1900 och firade 100-årsjubileum år 2000.

Det är s-föreningarna som är partiets grundorganisation. Det är i föreningarna det mesta av verksamheten organiseras och det är föreningarna som nominerar ledamöter till förtroendeuppdrag i kommun, landsting, riksdag mm. S-föreningar är ofta geografiskt indelade men kan även vara organiserade kring intressen. Ofta finns flera s-föreningar på en ort, men i Arboga har vi valt att endast ha en förening med all verksamhet samlad i vår Arbetarekommun. 

I Arboga finns även en SSU-förening som organiserar ungdomar.

Ordförande för SSU är:

Eddie H

Eddie Henríquez
Mailadress: eddy_80_9@hotmail.com

Kontakta oss: 

Om du vill besöka oss så finner du vår medlemslokal på Österled 13

Vår besöks- och postadress är:

Socialdemokraterna i Arboga

Österled 13 C, 732 46 Arboga

E-post: socialdemokraternaiarboga@telia.com