Kalender 2016

Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till våra medlemsmöten!

På våra medlemsmöten diskuterar vi aktuella frågor i kommunen och i partiet, vi har ofta föreläsare eller besök av våra riksdagsledamöter och landstingspolitiker. Det är på våra medlemsmöten som vi tar ställning i politiska frågor och där vi som medlemmar är med och påverkar den politik vi socialdemokrater för i Arboga kommun.

 

Medlemsmöten 2016

30 Mars    Årsmöte

18 April

13 Juni

5  September

3  Oktober

7  November

5  December

 

Styrelsemöten

13 Januari

17 februari

23  Mars

20  April

18 Maj

17 Augusti

21 September

19 Oktober

16 November

 

Övriga Aktiviteter

23 Januari utbildningsdag för Styrelsen och Valberedningen i Köping ABF

6   Februari Framtidskonferens  i Katrineholm

17 Mars Kvällsseminarium om Politiska ideologier Folkets Park Sala

16 April  Disktriktskongress i Arboga

1   Maj   Program kommer senare