Vi vill se ett öppet och mer demokratiskt Årjäng där allas erfarenheter tas tillvara. Bra beslut kommer till genom stor delaktighet och en öppen dialog där alla invånare inbjuds att delta. Ett bra boende och en rik fritid är viktigt för att vår kommun ska utvecklas i rätt riktning. Vi ska bygga nya hyresrätter när det finns behov. Dessutom kan allaktivitetshuset utvecklas med fler aktiviteter och ett större kulturutbud.

Vi lovar:

  • att bygga nya hyresrätter
  • att öppna upp den politiska processen med bland annat öppna nämndmöten
  • att jobba för hela Årjängs kommun med alla de olika kommundelarna


Sidan uppdaterades senast: 2010-08-24 09:32