Den socialdemokratiska personalpolitiken präglas av rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och engagemang. Vi vill att kommunens anställda ska få större inflytande över sin arbetssituation. Detta har inte varit prioriterat i vår kommun på väldigt länge.

Vi lovar:

  • att alla ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete
  • att kommunen blir Värmlands bästa arbetsgivare
  • att jobb och fritid ska gå att kombinera. Utvecklad barnomsorg och inga delade turer
  • att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet


Sidan uppdaterades senast: 2010-08-24 09:32