Vi socialdemokrater vill investera i våra barn och ungdomar. Genom att ge alla barn en riktigt bra start i livet kan alla växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi ser att vissa barn inte får den hjälp och det stöd de behöver idag. Dessutom är en del av kommunens skolor i mycket dåligt skick. En dålig start i skolan gör att färre ungdomar läser vidare efter gymnasiet i Årjängs kommun jämfört med ungdomar från resten av landet. Att Årjäng har en gymnasieskola som erbjuder studieförberedande linjer är mycket viktigt.

Vi lovar:

  • att investera i en ny högstadieskola
  • att inte lägga ner Årjängs Gymnasieskola
  • att se till att våra skolor har så många barn att alla kan få vänner och trivas
  • att det ska finnas resurser till alla barn, inte minst till de med de största behoven
  • att erbjuda hjälp med läxläsning
  • att utveckla allaktivietshuset
  • att erbjuda barnomsorg även på kvällar, nätter och helger


Sidan uppdaterades senast: 2010-08-24 09:32