Nomineringar till Kommunala nämnder och uppdrag

Nu är det dags att nominera till kommunala nämnder och uppdrag. Dina nomineringar vill vi ha till valberedningen innan söndag 7 november. På medlemsmötet söndag 7 november kl 15.00 fastställs listan, som därefter lämnas till kommunfullmäktige.

För att lämna in nomineringar eller ställa frågor, kontakta valberedningen:

Inge Digrell, 070-595 81 82
inge.digrell@swegon.se

Daniel Markstedt, 070-520 36 28
markstedt@alfa.telenordia.se

Följande nämnder och kommunala uppdrag ska väljas:

 • Kommunfullmäktige. 2 vice ordförande
 • Kommunstyrelsen. 5 ledamöter och 4 ersättare
 • Barn- och utbildningsnämnden. 5 ledamöter och 4 ersättare
 • Bygg- och miljönämnden. 5 ledamöter och 4 ersättare
 • Kultur- och fritidsnämnden. 5 ledamöter och 4 ersättare
 • Socialnämnden. 5 ledamöter och 4 ersättare
 • Valnämnden. 2 ledamöter och 2 ersättare
 • Drift och service Värmland. 1 ersättare
 • Hjälpmedelsnämnden. 1 ersättare
 • Revisorer kommunens räkenskaper. 1 ledamot
 • Hjälpmedelsnämnden. 1 ersättare
 • Region Värmlands fullmäktige. 1 ersättare
 • Värmlands läns vårdförbund. 1 ledamot / 1 ersättare
 • Värmlandstrafik AB. 1 ersättare
 • Årjängs bostads AB. 2 ledamöter och 2 ersättare
 • Lekmannarevisor ÅBAB. 1 Ledamot
 • Gränskommitten Värmland - Östfold. 1 ledamot
 • Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd. 1 ersättare
 • Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg. 1 ledamot och 1 ersättare
 • Stiftelsen Glaskogens naturreservat. 1 ledamot och 1 ersättare
 • Stiftelsen Silleruds föreningsgård. 1 ersättare
 • Stiftelsen Teknikutveckling. 1 ersättare
 • Abel Enockssons och Karl Olsson donationsfond. 2 ledamöter och 2 ersättare
 • Kristina och Sven Tholfssons donationsfond. 1 ledamot och 1 ersättare
 • Nilssonska fonden i Trankil. 1 ledamot och 1 ersättare
 • Hemvärnsföreningarnas räkenskaper. 1 ersättare
 • HSB:s fullmäktige. 1 ersättare
 • Kommuninvest ekonomisk förening. 1 ersättare
 • West Sweden. 1 ledamot och 1 ersättare
 • Årjängs Folketshusförening. 1 ersättare
 • Gode män. 1 ledamot och 1 ersättare
 • Ombud vid fastighetsbildningsförrättningar. 1 ledamot
 • Ledningsgruppen för mbk-arbeten. 1 ledamot
 • Nämndemän till tingsrätten. 1 ledamot
 • Årjängs jaktvårdskrets. 1 ledamot och 1 ersättare
 • Överförmyndare. 1 ledamot
 • Översiktsplanekommitten. 1 ledamot
 • It-nämnden. 1 ledamot och 1 ersättare

Välkomna med nomineringar eller frågor.

Valberedningen

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-26 14:41