S i Arvika

Vy från stadsparken i Arvika

Socialdemokraterna i Arvika består av 12 enskilda S-föreningar; Arvika S, Arvika Västra S, S-kvinnor, Arvika fackliga S, SSU, Glava S, Brunskog-Mangskog S, Gunnarskogs S, IF Metall S, Kommunals S, Broderskap Arvika-Eda och Stavnäs S. PES Värmland, aktiva socialdemokrater i EU, har sin värmlandsförening knuten till Arvika. Arbetarekommunens styrelse har möte den första måndagen i varje månad medan vi har representantskap den tredje tisdagen i varje månad.