Tal första maj 2014

Tal Lars-Ove Jansson:


Hej och välkomna till årets första maj i Arvika! Kul att se så mycket folk… både medlemmar och sympatisörer…

För ett antal år sedan försökte jag från talarstolen på första maj skapa ett nytt ord – tillsammansskap. Gick väl så där… Då!

Sen kom valet 2006, moderaterna och hela allianssvansen pratade utanförskap, och alla köpte detta nya ord… Även vi Socialdemokrater, media – ja, alla…

Nu tror jag tiden är mogen för att prata om tillsammansskap igen! Tillsammansskap skapar entusiasm, delaktighet och mersmak! Utanförskap, påminner bara om misslyckad borgerlig politik som de facto har ökat på antalet människor som ramlat ur, eller genom, de sociala försäkringssystemen.

Tillsammans systrar och bröder bär vi fram tillsammansskapet och inkluderar alla i vårt framtidsparti där alla behövs, alla har en plats och alla ska med!

Låt eran av moderatstyrd politik som endast den starke styrker och syftar till att var och en ska sköta sig själv och andra får sköta sig själv bäst de kan, ta slut i september i år. Sverige förtjänar, och Sverige behöver en framtidsinriktad socialdemokratisk politik som är till för alla! Sverige kan bättre!!!

Innan jag lämnar över till SSUs talare några ord om Kyrkviken och ett av mig önskat framtidsscenario. När kommunen nu bygger VA ut till västra Sund återstår endast en kort bit i östra Sund samt lite vattenhinder.

Sen… skulle Arvika inte bara ha Sveriges innersta hamn, vi skulle också kunna stoltsera med Sveriges, kanske världens, längsta sammanhållna strandnära gång & cykelväg. Det är ganska exakt 12 km runt viken… Det vore en häftig attraktion för Arvikabor, turister och inte minst bra för folkhälsan…

Än en gång kamrater,

Tillsammans är vi starka…

Tillsammans ska vi vinna valen i år…

Tillsammans skapar vi framtiden…

Tillsammans gör vi tillsammansskapet till vårt…

Sverige kan så mycket bättre…

 

Tal Paula Thunberg Bertolone:

Mötesdeltagare! 

Tack för ordet och tack för att jag får komma hem till Arvika och fira första maj med er. 
När jag står här är det mycket känslor och många minnen som dyker upp. 
Sist jag var huvudtalare i Arvika var för exakt 10 år sedan. Jag minns det som om det var igår. Det var året efter att Anna Lindh och 5 åriga Arvika tjejen Sabina Eriksson brutalt blev mördade på öppen gata. 
På första maj märket fanns en bild av Anna Lindh och på baksidan stod det demokrati och mänskliga rättigheter.Om första maj märket hade varit en bild på Sabina då hade det stått barnens rätt att leka. 
Vi lever i en tid, då våld och svårigheter möter oss varje dag, ibland nära och ibland på avstånd. Vi måste kämpa, alla måste kämpa för alla folks frihet, hela världens fred.
KamraterNu är det dags för årets första maj, arbetarrörelsens stora högtidsdag världen över. 
Äntligen är det dags att påverka så att din och min röst kan bli verklig politik. 
Ja det är faktiskt så att du och jag har chansen att påverka och förändra Sverige och EU till något bättre. För det skulle verkligen kunna vara annorlunda. 
Jag ska börja med att vara lite personlig, jag ska tala om för er varför jag kandiderar till Europaparlamentet.
Mitt engagemang och intresse startade egentligen när jag var 18 år. Då träffade jag min italienska pappa för första gången i Italien. Året var 1985. Min Pappa var jazz musiker och han åkte runt och turnerade i hela världen.  
Tyvärr blev han sjuk och dog några år senare. Men innan han dog berättade han entusiastiskt och engagerande om EUs utveckling - att länder går samman för att samarbeta och kompromissa med varandra, för att hitta olika gemensamma lösningar för framtidens utveckling och inte minst för freden mellan länderna. 
Hans engagemang och berättelse gav intryck på mig och det har också präglat både mitt privata och fackliga arbete. Det handlar om att samtala, Det handlar om att kompromissa och finna gemensamma och hållbara lösningar.
KamraterPolitiska beslut i Bryssel påverkar villkoren här i Sverige. Tro inget annat.Det vet jag, för jag som facklig företrädare har jag sett stor skillnad på besluten som togs när vi hade majoriteten i parlamentet. 
Det var kloka EU direktiv som har förstärkt arbetstagarnas rättigheter, så som rätt till fackligt inflytande när företagen har verksamhet i flera olika länder. Direktiv som skyddar föräldralediga vid arbetsbristuppsägningar. Direktiv som förbjuder diskriminering på arbetsmarknaden. Rätten till 11 timmars sammanhängande dygnvila, Detta är en del av de direktiv som skyddar arbetstagaren. Men de senaste 15 åren har parlamentet haft borgerlig majoritet. Det har inneburit att direktiven om förbättringar på arbetsmarknaden har gått i stå. 
Nu idag får våra EU parlamentariker slåss för fackliga och fria rättigheter, De får kämpa så att arbetsmiljön inte försämras för arbetstagarna, 
just nu finns det förslag på att de företag som har under 250 anställda ska undantas arbetsmiljöregler, det skulle innebära att 99 % av Europas företag skulle undantas. Tittar vi på arbetsplatser inom IF Metall här i Värmland så skulle endast medlemmar på Uddeholm i Hagfors och Volvo Arvika omfattas av alla arbetsmiljöregler.
Kamrater arbetsmiljön är lika viktig för alla, och detta är oavsett storlek på företaget.
Europa är en bra del av världen att leva i, men någonting håller på att gå sönder. 
Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i Europa är arbetslösa, det betyder att 26 miljoner människor inte har ett arbete att gå till…6 miljoner av dessa är unga. Vi ser att klyftor mellan människor och länder har vidgats, framtidstron urholkas och hopplösheten breder ut sig. Det är förödande att människor på vår kontinent börjar sitt vuxenliv i arbetslöshet. 
Vi ser ett Europa med en negativ utveckling, Vi ser land efter land att arbetslösheten har bitit sig fast. Europas högerregeringar har genomfört en ensidig åtstramningspolitik och lönepressarpolitik, en sådan politik leder endast till en nedåtgående spiral med färre arbetstillfällen och sämre arbetsvillkor för löntagarna. Vi måste verkligen förstå att med en sådan politik så påverka detta våra svenska villkor och våra Svenska kollektivavtal.- för att om 26 miljoner Européer är arbetslösa så kommer det att påverka dig och mig. - Om Utländska företag eller utländsk arbetskraft kommer till Sverige och arbetar för sämre villkor än vad du och jag har lovat varandra i våra kollektivavtal, då kommer det påverka dig och mig. - Om man sänker och försämrar arbetsvillkoren för de som bor i Grekland så kommer det att påverka dig och mig och våra svenska arbetsvillkor.
Med hög arbetslöshet i Europa och i Sverige, drabbas även de som har ett arbete. Löner dumpas och anställningsvillkor försämras och vi ser att människor utnyttjas. 
Högern i Europa använder krisen och den fria rörligheten i EU som skäl för att luckra upp tryggheten på arbetsmarknaden. 
Nu ska vi gemensamt sätta stopp för femton års högerpolitik i EU
Kamratervi socialdemokrater ska visa på en ny väg för Europa. Vi ska gå mot arbete, och ett EU som ökar forskningen och infrastruktursatsningarna – inte byråkratin.Vi ska gå mot anständiga arbetsvillkor, och ett EU som stöder fackliga rättigheter – inte motarbetar dem.Och vi ska gå mot ett ansvar för miljön, och ett EU som leder klimatomställningen – inte sänker ambitionerna.
Bara genom socialdemokratisk politik för arbete och solidaritet kan vi möta den växande högerextremismen i Europa.Kamratertvå visioner står mot varandra:ett borgerligt Europa med övertro till marknadens fulländning, fortsatt lönepress och arbetslöshet, eller ett socialdemokratiskt Europa med rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för klimatet.
Det är så att det är vår vision som ska bli verklighet!
Gå och rösta den 25 maj, rösta för ett rött Europa

---------------------------------------------------------------------
MötesdeltagareJag ska prata om ungdomsarbetslösheten i Sverige
Låt mig läsa ett citat som Olof Palme sa i sitt tal, den första maj 1982.
”Om samhället ställer ungdomarna utanför, då riskerar vi att ungdomen ställer sig utanför samhället. Om vi med våra demokratiska institutioner inte klarar av att ge ungdomen arbete och bostad, om ungdomen varken märker intresse eller handlingskraft när det gäller att lösa deras viktiga frågor, då riskerar vi alldeles klart att generationer tappar tilltron till politiken, till de demokratiska institutionerna, till själva demokratin.”
Olof Palme sa detta då Sverige hade haft en borgerlig regering i nästan sex år. En regering som skapade underskott i statens finanser och som trodde att marknaden skulle ordna allting till det bästa.
Det fungerade inte för 30 år sedan – och det fungerar inte i dag. 

Mötesdeltagar Vi samlas här idag för att stå upp mot den borgerliga regeringen.
2006 vann ”nya” moderaterna tillsammans med övriga borgerliga partier riksdagsvalet på sina löften om arbetslinjen och att de minsann skulle ”fixa” jobben”.
Samma år betalades här i Arvika ut ca 10 miljoner i försörjningsstöd.Nu, åtta år senare, ser vi 400 000 människor som arbetslösa i Sverige, 162 000 av dem är unga. Dom vill inget annat än att visa vad de går för. Komma i arbete och börja att forma sin egen framtid.
Ungdomsarbetslösheten är en skam för det svenska samhället.Och för individen innebär det hopplöshet, ilska, desperation.Vi ser dessutom ingen arbetsmarknadspolitik värd namnet. Antalet utbildningsplatser inom yrkesvux och liknande yrkesutbildningar dras ner. Den stora satsningen är sänkt krogmoms och sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar (MCDonalds m fl)
I Arvika har kommunen satsat mångmiljonbelopp på att hjälpa arbetslösa ut i arbete eller utbildning, något som egentligen är statens uppgift!
Försörjningsstödet i Arvika beräknas i år landa runt 26 miljoner! Till mycket stor del beror det på att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden. 

Är detta vettig politik? Är detta vad vi ska erbjuda våra unga? 
NEJ, vi Socialdemokrater säger Ingen ung utan jobb. 
Alla unga ska vara en del av samhället, i arbete och gemenskap!
KamraterVad säger då regeringen till en ung människa som inte har något jobb idag?”Förlåt för att vi i varje läge valde att sänka skatten?”Nej, så säger de inte, utan de säger -Ni måste sänka era löner!Men unga har samma utgifter som alla andra.Det finns inga ungdomshyror, inga ungdomsräkningar, ingen ungdomsmat, och för de som har barn finns inga ungdomsblöjor!Så därför svarar vi regeringen: Att döma unga till fattigdom kommer aldrig att vara lösningen!

---------------------------------------------------------------------
Ja kamratervi har en löntagarfientlig högerregering vid rodret i Sverige. En regering som gång på gång försämrat för löntagarna och deras fackliga organisationer. 
Reinfeldt har sänkt ersättningsnivåerna i A-kassan, semesterlagen, sjuk och föräldraförsäkringen.  Regeringens försämrade A-kassa innebär att endast 10 procent av de arbetslösa får 80 procent i ersättning. En industriarbetare med en inkomst på 25 000 kr i månaden förlorar direkt 10 000 kr vid en arbetslöshet. Detta är en medveten lönepressar politik.
Han har försämrat anställningstryggheten fler och fler har otrygga visstidsanställningar. Han har försämrat sjukförsäkringen så att svårt sjuka människor kastat ut ur systemet och blivit hänvisade till sina familjemedlemmar. En regering som gång efter annan för fram förslag för att minska friheten för dem som har det svårast.

KamraterVi kan konstatera att Fredrik Reinfeld inte tagit arbetsmiljön på allvar.
Vi hade världens främsta arbetslivsforskning,välutbildade skyddsombud och ett Arbetsmiljöverk med goda resurser som arbetade med att förebygga eventuella skador. Men den moderatledda regeringen la ner arbetslivsinstitutet, man skar ner statliga medel till skyddsombudutbildningarna och till arbetsmiljöverket. 
Vi kan nu se resultatet. Belastningsskadorna ökar dramatiskt och särskilt bland kvinnor. IF Metall har låtit SCB göra en undersökning om arbetsmiljön bland medlemmarna. Hela 65 procent uppger att de fått någon form av besvär av sitt arbete, en tredjedel av dem har drabbats av belastningssjukdomar. Hårdast utsatta är kvinnorna. 
Antalet onda arbeten ökar på bekostnad av de goda arbetena. En industri som bygger på utarmade arbeten kommer få både lönsamhetsproblem och rekryteringsproblem. Detta är konsekvensen av de nerdragningar som regeringen har genomfört.
Stärk industrin – för jobb solidaritet och välfärdVi vet alla vad industrin betyder för Sverige och vår ekonomi. Det är mer illa ställt med statsministerns insikt. När Fredrik Reinfeldt åkte på toppmöte i Davos sa han att vår industri var borta – eller som han sa ”basically gone”. 
Utan någon vidare eftertanke sa han detta till industriledare och investerare världen över. Vi som står lite närmare verkligheten vet att han har fel. Industrin spelar en avgörande roll för Sverige, för vår välfärd och för jobben i Sverige. 
Reinfeldt viftade, med sitt uttalande, bort nästan en miljon människor – vars inkomst direkt eller indirekt är beroende av att den svenska industrin kan hävda sig i den globala konkurrensen. Människor vars arbete är en förutsättning för att vår välfärd ska kunna utvecklas starkt, också i framtiden. 
Det blir allt mer uppenbart att regeringen Reinfeldt och Borg, med Annie Lööf som ansvarig minister, saknar svar. 
Intresset för att bidra till utveckling av vårt lands välfärd, genom satsningar på industri- och näringspolitik, har varit närmast obefintlig. Det blev tydligt när finanskrisen slog till mot Sverige 2008. Regeringen stod tomhänta och passiva. Insatser för att rädda jobben eller mildra effekterna saknades. 
Vi har också sett passiviteten när det handlat om underhåll och nyinvesteringar i infrastruktur. Det är inte rimligt att det tar mer än två timmar längre för ett godståg att leverera stål från Borlänge till Göteborgs hamn idag än vad det gjorde för tio år sedan. Exemplen är många som vittnar om regeringens brist på intresse för att utveckla den svenska industrin. 
Kamrater!Det är allvarligt att varken näringsministern, eller resten av regeringen tycks förstå, att en svensk industri som förlorar konkurrenskraft innebär förlorade jobb, lägre tillväxt och genom det ett mindre utrymme för att utveckla välfärden.
Därför kräver vi en politik som stärker industrin. För jobb, solidaritet och inte minst – för välfärdens skull!(S)trategi – 2020 MötesdeltagareSocialdemokraternas mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU senast 2020 är en strategi i helt rätt riktning – Sverige behöver en ny politik för fler jobb och stärkt konkurrenskraft!
Det krävs investeringar för framtiden – inte nedmonteringar. 
Vi behöver investera i infrastruktur. Det handlar om fungerande transporter för varor för att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft. 
För Arvikas invånare och näringsliv handlar det förstås om riksväg 61, järnvägen mellan Oslo-Stockholm utbyggnad av Värmlandsbanan med flera mötesspår för att vi ska få en tätare trafik som ger möjligheter att kunna pendla till jobbet. Men då krävs det förstås att tågen går och att de kommer i tid.Bostadbyggande är ett politiskt, men eftersatt, område. Här krävs framtida investeringar – inte regeringens låt gå-politik. Staten har ett ansvar för att skapa stabila förutsättningar för bostadsmarknaden.
Det krävs också klimatinvesteringar. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Ansvar måste tas för ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete, detta för att säkra en god miljö även i framtiden.
I Sverige ska vi flytta fram våra positioner – inte passivt luta oss tillbaka eller hoppas, som Reinfeldt, på att låglönejobben blir fler. Vi ska inte konkurrera genom att vara billigast.
Det finns inte genvägar i den globala ekonomin – genom hög kvalitet, förnyelse och kompetens kan vi i stället stärka oss inför framtiden. 
Socialdemokraternas jobbstrategi bygger på en insikt om att det är många insatser som krävs för att en komplex helhet ska bli en fungerande jobbpolitik. Efterfrågan på arbetskraft måste öka – jobben måste prioriteras. 
När Svenskt Näringsliv nu under våren presenterade sin undersökning visade det sig återigen att matchningen mellan jobb och jobbsökande brister. Trots en hög arbetslöshet – trots att långtidsarbetslösheten nästan har tredubblats under Reinfeldts tid vid makten.
Vartannat företag, som säger att de försöker rekrytera, uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt. Det, kamrater, betyder att företagens möjligheter att växa hindras. Att företag tvingas tacka nej till order. Det innebär att jobbet uteblir. 
Vem som helst – inklusive den moderatledda regeringen – borde förstå det ohållbara i denna situation, kan man tycka. Men det verkar inte vara så. 
Det är uppenbart att Sverige behöver en ny politik – för jobben och vår framtida konkurrenskraft. En fungerande utbildningspolitik och en effektiv arbetsmarknad är avgörande om vi ska komma till rätta med arbetslösheten.
Socialdemokraternas strategi om att göra omfattande satsningar inom skolan, på högskolan och inte minst på arbetsmarknadsutbildningar är nödvändig. Sverige ska och kan ligga i framkant med rätt politik.
Låt oss nu, var och en av oss, ta samtalet om vad som krävs politiskt. I fikarummet, i Konsumkön eller hemma vid köksbordet. Vi måste se till att människor kan ta de jobb som växer fram och att företag kan växa. 
KamraterNu ska vi gemensamt sätta stopp för åtta års högerpolitik i Sverige. 
Åtta år som kan sammanfattas med sex ord.
Arbetslösheten steg. Skolresultatet sjönk. Välfärden brast.
Regeringen har använt all sin kraft, och alla våra pengar till att sänka skatterna med 134 miljarder. Alltså mest till de som har mest.
Så hur de än vrider och vänder på det, är verkligheten nu deras värsta fiende.
MötesdeltagareVi sätter jobben först – i Sverige och i EU. 
Vi ska: Nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020
Vi ska:Bekämpa ungdomsarbetslösheten Ingen ung ska gå arbetslös längre än 90 dagar. Vi ska införa 90-dagarsgarantin:varje ung ska kunna känna väckarklockan ringa på morgonen, som säger nu är det dags att gå till jobbet. Vi lovar en jobbigare morgon - men ett bättre liv.
Vi skautforma bristyrkesutbildningar tillsammans med arbetsgivare, så att människor har den kompetens som krävs för att kunna ta de jobb som växer fram
Vi ska:investera i forskning och ha en aktiv näringspolitik så att företag växer och anställer fler.
Vi ska:Höja taket i A-kassan och göra den till en riktig omställningsförsäkring
Vi ska:nå ett hållbart arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv öppnar dörrar för utveckling av både människa och företag, ett hållbart arbete riskerar inte hälsan eller rent av livet
Politik, det handlar om att vilja och att välja. Vårt mål måste handla om att utjämna skillnader. Vi vill se ett jämlikt samhälle, där alla har samma rätt och möjlighet till utbildning och arbete och där rasism ska belysas, bemötas och bekämpas – för vi är alla lika värda. I Sverige finns inte vi och dom – i Sverige finns bara vi! KamraterJag nu har du och jag chansen att påverka och förändra Sverige och EU till något bättre, för det skulle verkligen kunna vara annorlunda. 
Rösta för rättvisa villkor och fler jobb
Den 25 maj ska vi se till att socialdemokraterna blir den största gruppen i Europa
Och den 14 september ska vi se till att vi får en svetsare som statsminister och han heter Stefan Löfven.
Det görs inte av sig själ utan det krävs ett hårt arbete av oss alla.
Tack för ordet.

Tal Stefan Jonsson:

Ingen ung utan jobb 
Kära vänner! Det är med en stolthet som jag idag står här framför er och representerar de ungas röst i det år som har kommit att kallas för ”supervalår”. 
Idag, den 1:a maj, är den officiella starten för årets första valrörelse. Det är en valrörelse som ska avgöra vilken väg som EU ska ta under de kommande fem åren. Många väljare tvekar tyvärr inför valet mellan om de ska rösta eller inte. Och i senaste EU-valet gick inte ens en majoritet av de svenska väljarna och avlade sin röst. Det, mina vänner, är något som inte är acceptabelt i ett demokratiskt statsskick som Sverige. Det är därför viktigt att vi SSU:are och socialdemokrater tillsammans når ut med våra värderingar och samtidigt uppmuntrar våra väljare att utnyttja sin demokratiska rätt till påverkan. 
Det är i den möjligheten till påverkan som jag, Stefan Jonsson, känner en stolthet över att tillhöra en socialdemokrati som lyssnar på de ungas röst i samhället och som prioriterar ungdomars möjligheter till sitt första jobb. Jag minns själv mitt första jobb som städare och vilken frihetskänsla det innebar att för första gången i mitt liv få en möjlighet att tjäna mina egna pengar. Men det är en frihet som idag begränsas av den långtidsarbetslöshet som efter den borgerliga regeringens tillträdde har kommit att tredubblas. 
35 000 unga, mina vänner, har idag varit utan arbete i mer än sex månader. I EU är det idag sex miljoner unga som inget annat än vill ha ett arbete att gå till och känna en känsla av frihet som en sysselsättning innebär. Där unga får en chans att skapa det liv som man själv önskar. Det är en känsla som vi inom socialdemokratin prioriterar genom att exempelvis idag, på arbetarrörelsens dag, pratar på temat: ”ingen ung utan jobb”.   
SSU hade till valet år 1948 en valaffisch som löd: ”Begåvad men fattig- ge honom en chans”. Rubriken är tydlig, det handlar om att ge alla i samhället en chans att förverkliga sina drömmar och där ibland en chans till sysselsättning. Men den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen har istället svarat med att prioritera sänkt skatt och försämrade arbetsvillkor för ungdomar istället för att få fler unga i arbete. 
Det är något som märks i regeringens reformpolitik där sänkt arbetsgivaravgift och restaurangmoms skulle få fler unga i arbete. Det var en tanke men resultatet visar istället på en låg andel sysselsatta ungdomar där varje nytt jobb kostat ungefär 1.3 miljoner kronor. Och där dessutom vårt välfärdssystem förlorat över 10 miljarder kronor i skatteintäkter på en sådan reformpolitik. 
Det är pengar som istället skulle kunna ha använts för att ge dem som idag har störst behov en chans till sysselsättning. De enda som har gynnats av lägre avgifter och sänkt moms är företagen själva där enskilda hamburgerkedjor som Max tjänar på att ha en billig arbetskraft anställd. Den främsta anledningen är för att man genom reformen slipper betala en del av de sociala avgifterna för pension och sjukförsäkring. 
Det, mina vänner, är i mina ögon en farlig politik där ungdomar ses som en börda. En börda som ska anställas till minsta möjliga kostnad istället för att ses som en tillgång, som de egentligen är, för den svenska arbetsmarknaden! 
Och medan den borgliga regeringen funderar på om ungdomarna ska fortsätta att vända på hamburgare så svara, vi i socialdemokratin med att Sverige till år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det är en politik där ”ingen ung utan jobb” uppnås genom en aktiv arbetsmarknadspolitik där bland annat ett förverkligande av 90-dagarsgarantin ingår. En garanti som vi i SSU har varit med och drivit igenom. Och det är en garanti som ska göra det möjligt för ungdomar att inom 90 dagar efter det att man blivit arbetslös antingen ska erbjudas utbildning, praktik eller arbete. 
160 000 ungdomar vill idag inget än att arbeta, men med vilka jobb då? Frågar jag dig Fredrik Reinfeldt! Med 90-dagarsgarantin ges ungdomarna en chans att det första steget in i arbetslivet. Det är en chans som innebär såväl ekonomisk som social frihet för den enskilda människan. Och för att öka ungdomars anställningsbarhet ytterligare så vill vi i SSU även garantera alla gymnasieelever ett sommarjobb. Det är en frihetsreform som ska ge eleverna en chans till personlig utveckling och arbetslivserfarenheter för framtiden. 
Vidare måste därför ungdomars kompetensnivå höjas för att fler unga ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Den senaste rapporten från skolan visar på sjunkande skolresultat och idag lämnar var 8:e elev grundskolan utan en behörighet till gymnasiet. Det, mina vänner, är ett misslyckande för den borgerliga regeringen eftersom arbetsmarknaden idag kommit att ställa krav på att de arbetssökande ungdomarna minst ska ha en gymnasiekompetens. Vi i socialdemokratin vill därför inrätta ett utbildningskontrakt som ska ge unga som saknar gymnasiekompetens en chans att bli attraktiva arbetstagare på den kompetensberoende arbetsmarknaden. 
Nej mina vänner, det är därför dags för en politik som bryr sig om varann och som öppnar upp för ungdomar att få en chans till sysselsättning. Socialdemokratin står i mina ögon för något fint. Den står för en politik som bryr sig om alla oavsett, bakgrund och etnicitet. Det är en sådan politik som kan förhindra att alltfler hamnar i utanförskap och att alltfler drabbas av psykisk ohälsa. Var tionde ungdom känner idag inte den glädje till livet som man förtjänar. Utan anser att livet känns svårt och meningslöst. 
Vi i SSU Värmland arbetar därför för att det i Värmland ska finnas en nollvision mot självmord, där varje ung värmlänning istället ska känna framtidshopp! 
Jag önskar därför, mina vänner, att dagens ungdom efter valrörelsen i september får tillbaka sin glädje till livet och en chans att få uppleva samma känsla av frihet som jag fick uppleva när jag fick mitt första jobb. Istället för att begränsas av en borgerlig politik som hellre prioriterar skattesänkningar än fler unga i arbete. 
Jag är pepp, som vi ungdomar brukar säga, är Ni pepp för en valseger som ska ge alla i Sverige en chans till ett meningsfullt liv?! Jag är helt övertygad om att det enbart är socialdemokratin som kan samla oss värmlänningar!
Och den 25 maj och den 14 september har Du därför möjligheten att lägga din röst för Din framtid, se till att den chansen och rösta för en politik som leder till ett rättvisare Sverige och ett rättvisare Europa!  
TACK! 

Tal Håkan Jivesand:

Kamrater

Det är inte helt lätt att komma efter alla bra talare, allt bra är i princip sagt. Vi är alla överens om att vi ska rösta i parlamentsvalet och självklart vet vi vem vi ska kryssa, Paula är ett givet kryss i år. Vi är också överens om att vi ska återta regeringspositionen och att det är vi som ska bestämma vem som ska vara stadsminister kommande år.  Och när vi har gjort det, då börjar arbetet och det är många viktiga punkter som måste åtgärdas, det är saker som kommit på efterkälken på grund av felaktig politik. Vi behöver få fart på byggandet av hyresrätter, bygga ut och underhålla vägar och järnvägar, se över oskäliga vinstuttag ur välfärden och istället återinvestera pengarna.Och det är också nu vi måste grunna på värdet av solidaritet och vad betyder det egentligen för oss?  Det vi är överens om är vi gemensamt ska ta hand om varandra, och med ekonomiska medel verka för att vi ska ha en väl fungerande välfärd men är det nåt mer?• Är det att köpa rättvisemärkta livsmedel? Javisst, gör vi det så vet vi att vinsten går tillbaka till odlarna, varorna är ekologiska och deras minderåriga barn slipper arbeta och kan gå i skolan istället. För kan vi hjälpa barnen till en bra skolgång så minskar vi fattigdomen i världen och möjligheten för demokratiska lösningar ökar.• Är det solidaritet när vi skänker pengar till välgörande ändamål varje gång det är en gala på TV:n, när vi blir månadsgivare eller när vi skänker på gatan? 
Jodå självklart är det en solidarisk handling, vi ger lite av vårt överflöd för att någon annan ska ha möjligheten till medicin, mat och skolgång eller nåt annat som kan främja speciellt barnens utsatthet i konflikter, vilket oftast är grunden till de problem vi försöker avhjälpa. Människor som söker sig till Sverige gör det i de flesta fall för att rädda livet på sig och sin familj, nåt annat intresse driver dem inte. Skulle landet de kommer ifrån vara en demokratisk stat där invånarnas behov var tillgodosedda så skulle aldrig någon någonsin fly från sitt land.• Om Sverige hade varit ett allt igenom solidariskt land så skulle inte regeringen under de senaste åren ha tillåtit att klyftorna mellan människor ökat.
De skulle inte ha tillåtit att ungdomar hamnar utanför i olika typer av åtgärder, de skulle inte tillåta att fas 3 inrättades och de skulle i vilket fall som helst ha tagit bort åtgärden istället för att i all enkelhet behålla fasen men byta namn.

Om Sverige hade varit ett allt igenom solidariskt land så skulle inte främlingsfientligheten finnas eftersom i ett solidariskt samhälle finns plats för alla. 
Då har vi gemensamt sett till att de socioekonomiska klyftorna minskat och att ingen oavsett var de kommer ifrån har hamnat utanför såsom de gjort idag. För i ett land utan klyftor får inte fientlighet mellan människor så lätt fäste.• Om Sverige hade varit ett allt igenom solidariskt samhälle så skulle vi inte behövt att sänka krogmoms och inrätta bidrag till arbetsgivare för att anställa.
För i ett solidariskt samhälle hjälps vi åt oavsett om vi är arbetsköpare eller arbetssäljare. 

Om Sverige hade varit ett allt igenom solidariskt samhälle så skulle pensionärerna ha lika hög skatt som arbetande, inga bromsar som sänker utbetalningarna, inga höjda kostnader som minskar marginalen mellan inkomster och utgifter.• Om Sverige hade varit ett allt igenom solidariskt samhälle så skulle taket i a-kassan inte blivit sänkt utan höjts så att alla arbetssökande kommer upp så nära 80 % av lön som möjligt.
Likaså så skulle inte nivåerna i sjukpenning- sjukersättning och föräldrapenning ha sänkts.

• Om Sverige hade varit ett allt igenom solidariskt samhälle så skulle vi som har ett arbete delat med oss till dem som inte har, som inte har fått och som inte kan få. Vi skulle ha delat med oss till de som är arbetssökande, sjuka och pensionärer för det är de som gjort att vi kan ha det så bra. De har fått betala med högre kostnader för a-kassa, för läkarvård och för mediciner med spärrar i pensionssystem och orättvist skatteuttag. Vi har råd, för vi som har arbete har aldrig haft det så bra som vi har det nu.Nu när vi ska välja så gäller det att tänka efter hur vi vill ha det. Jag vet hur jag vill ha det.Jag vill jämna ut klyftorna för i ett klyftfritt samhälle frodas inte hatet mot andra. Jag vill kunna vara en del av det som ger till vårt solidariska skattesystem. Jag vill vara en som ger, för en annan dag är det jag som behöver få och då vill jag att välfärdssystemen ska finnas kvar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-03 17:05