S-märkt nättidning

 Nästa utgåva kommer vecka      2016

 S-Märkt är en tidning som delas ut till hushåll i Åstorps kommun minst 4 ggr per år

Den finns också som nättidning på www.s-markt.se

På denna sida läggs aktuella politiska repotage och filmer upp

Välkomna att titta och se vad som händer i Åstorp

Senaste S-Märkt innehåller

Sommar nummer

Nästa nr. kommer under hösten

Här kan ni läsa vårt handlingsprogram

http://www.s-markt.se/nyheter/vart-kommunalpolitiska-handlingsprogram-for-2014-till-2018