Gunilla Karlsson

 

 

 

 Som ny ordförande i socialnämnden från 2011 önskar jag
ert förtroende att:

•Bygga och utveckla den kommunala äldreomsorgen så att Åstorp blir ”Svenska mästare i äldreomsorg”.

•Utveckla olika hemmaplanslösningar ex Ungbo, Avanti och Pollux.

•Driva samverkan mellan de kommunala förvaltningarna så att vi ytterligare höjer kvalitén på våra verksamheter.
.
•Arbeta för att utveckla frivilligverksamheten i alla kommundelar.

•Alla verksamheter ska höja kvalitén genom att arbeta med målet ”Ge varje dag ett innehåll”.

•Utveckla olika former av stöd och samverkansformer med boende och anhöriga inom äldre och handikappomsorgen samt inom socialtjänstens verksamheter.

•Arbeta med målet ”Rätt till heltid och möjlighet till deltid” för vår personal.

•Satsa på kompetens-utveckling för all personal.

Gunilla Karlsson

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 16:03