Lennart Fredriksson

 

 

Lennart Fredriksson

Jag har fått fortsatt förtroende som gruppledare för S-gruppen och därmed som kandiadat till ordförandeposten i kommunens bostads/fastighetsbolag.

Min målsättning inför mandat-period 2010-2014 är att:
 
• Ge de boende i AB Kvidinge-byggen attraktiva och bra lägenheter till rimliga hyres-kostnader.

• Vi ska förvärva attraktiv mark för framtida byggnation av bostäder.

• Hålla en god ekonomi med kontinuerligt underhåll för säkerställande av standarden på AB Kvidingebyggens fastigheter.

• AB Kvidingebyggen även fortsättsvis skall vara kommunägt.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 16:10