Per-Arne Håkansson

 

 

Per-Arne Håkansson

Kommunfullmäktige är Åstorps kommuns högsta beslutande organ.
Om jag får fortsatt förtroende som ordförande i fullmäktige tänker jag fortsätta utveckla kommunikationen med dig som enskild medborgare.

Öppenhet
Det kräver ännu mera av öppenhet, tillgänglighet och raka kanaler mellan politiker och enskilda medborgare.
På kommunens hemsida ska du både direkt och i efterhand kunna följa varje möte, varje beslut och kunna ta del av alla de förslag och underlag som läggs fram.
Debatter som berör till exempel ditt bostadsområde, ung-domarna i skolan, omsorgen, miljön, brottsförebyggande arbete, närservice, ja alla viktiga frågor som berör oss i vardagen, kräver att vi i god tid har möjlighet till bra kommuni-kation.

När dagspressen inte längre på samma sätt som tidigare bevakar skeendena lokalt ställs det ännu större krav på kommunen att skapa tillgång till den politiska debatten.
På hemsidan ska du genom web-TV och web-radio kunna följa och i många fall också vara med och delta i debatter och diskussioner. 
Självklart är alla invånare, precis som tidigare, välkomna att följa mötena på plats – men alltför få tar sig denna tid – därför ser jag stora möjligheter för oss som kommun att förbättra kanalerna direkt med dig som medborgare.
Låt oss se möjligheterna – inte i första hand problemen – för att utveckla demokratin efter moderna förutsättningar.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 16:11