Reino Persson

 

 

 

Reino Persson

Jag fått förtroendet att  bli gruppledare för S-gruppen i Bildningsnämnden under den kommande mandatperioden.
Det kommer att bli en stor utmaning och jag kommer att göra mitt yttersta för att nå ett bra resultat.
De punkter som vi i S-gruppen kommer trycka extra på är:

•Det livslånga lärandet, bl.a. för att göra arbetssökande mera anställnigsbara.

•Göra den kommunala grundskolan så bra att  privata alternativ inte efterfrågas.

•Fortsatt satsning på verksamheten på kulturhuset Björnen.

•Förbättra samarbetet mellan och med föreningslivet i Åstorp.

•Satsa på demokrati och delaktighet för anställda, elever, föräldrar och allmänhet.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 16:00