Ordföranden har ordet

Måndagen den 19 mars hade Bjuvs Arbetarekommun årsmöte i Mikaelstugan i Bjuv. En ny styrelse valdes med tretton ordinarie ledamöter samt elva ersättare.

Som nyvald ordförande ser jag fram emot att få vara med att leda denna styrelse i arbetet med att bygga Bjuvs kommuns framtid. Jag ser valet 2014 som en mycket viktig del i detta arbete och målet är att få egen majoritet i kommunen.

Om du delar våra värderingar om ett demokratiskt samhälle som bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet och känner att du skulle vilja vara med och påverka, så kontakta oss på mail: info@bjuv-socialdemokraterna.se eller ring 042-818 93, säkrast måndagar och onsdagar kl 10-12, då också vår expedition i Folkets Hus i Bjuv är öppen. 

Du skall känna dig hjärtligt välkommen till oss i socialdemokraterna!

 Ordforande

Martin Fridehjelm, ordförande i Bjuvs Arbetarekommun

Martin.Fridehjelm@telia.com