Nyheter

    

Socialdemokraterna i Bjuv höll under lördagsförmiddagen den 14 mars årsmöte i Folkets Hus i Bjuv. Mötesordförande var riksdagsmannen Niklas Karlsson som även är ordförande i det skånska partidistriktet. I Karlssons inledningsanförande poängterade han partiorganisationens värde framför de kapitaltillgångar och mediala inflytande högern besitter. Bjuvs kommun är som bekant Skånes rödaste kommun efter de fyra valen i fjor - mycket tack vare den lokala partiorganisationen.

 

42 medlemmar närvarande på årsmötet. Martin Fridehjelm omvaldes till ordförande och Johan Ahlberg valdes till ny vice ordförande i arbetarekommunen. Terhi Laine omvaldes till kassör och Pär Andersson till studieorganisatör. Sekreterare är fortsättningsvis Irena Alm och facklig ledare Mickael Persson. Christer Landin fick fortsatt förtroende som sammankallande i valberedningen. Som övriga ledamöter i styrelsen utöver tidigare nämnda valdes Anders Månsson, Kenneth Bolinder, Bert Roos och Christos Torounidis. Sedan tidigare fortsätter Arvo Hellman och Stefan Svalö. Till suppleanter valdes Gull-Britt Gren, Kjell- Åke Johnsson, Walter Steffert och Sven Borg.  Lars Karlsson och Annika B Andersson avtackades efter sina insatser i styrelsen. Även Gull-Britt Hansson avtackades efter 20 år som ordförande i Skromberga kvinnoklubb.

 

Avslutningsvis godkändes de verksamhetsberättelser som lämnats in. Dessa berörde bland annat Första maj-firandet i Bjuv där de lokala förmågorna Stefan Svalö och Johan Ahlberg talade. Även valrörelsens rekordstora dörrknackningskampanj som ägde rum i samtliga kommundelar uppmärksammandes, arbetarekommunens märkbara närvaro på distriktskongressen i Malmö, samt Håkan Juholts sommarvisit i valspurten.

 

Johan Ahlberg