1 Maj-tal

Första maj, arbetarrörelsens högtidsdag.  Då samlas vi under fanorna, som vi har gjort sedan 1890 i Sverige. 

Tillsammans demonstrerar Socialdemokraterna och LO här i Ekeby, likaväl som i övriga Sverige.

Både vår historia och vår kamp har varit gemensam, vi har hela tiden haft och har ett nära samarbete mellan den politiska och den fackliga arbetarrörelsen.

 

Sverige har gått från att för hundra år sedan ha varit ett klassamhälle, med stora klyftor mellan fattiga och rika, till att bli en välfärdsnation.

Men denna välfärdsnation håller nu alliansen på att slå sönder.

Annandag Påsk, deltog jag i en manifestation i Helsingborg som också LO stod bakom,  tillsammans med SALO (Sveriges anställningslösas landsorganisation), RESURS (Respekt för Sjukas och Utsattas Rätt i Samhället )och Sveriges Kristna Råd.

Påskuppropet, som diakonerna inom svenska kyrkan hade tagit initiativet till, riktade sig mot de orimliga reglerna i sjukförsäkringssystemet. Vårt gemensamma sjukförsäkringsystem har så radikalts försämrats under alliansen att många sjuka och utsatta människor i vårt land far mycket illa. 

Det har gått så långt att många människor som utförsäkras har svårt att klara sig och överleva. I  sin förtvivlan har de vänt sig till kyrkans diakoniverksamhet för att få hjälp till hyra och mat för dagen. 

Läkare har protesterat och skrivit upprop. Förtvivlade människor tar sitt liv. Men inget biter på alliansen.

I en radiointervju  säger den ansvarige ministern, Ulf Christersson, att han inte tycker det är konstigt att de utförsäkrade vänt sig till diakonerna för att få hjälp, “därför att människor i ekonomisk knipa har i alla tider sökt sig till kyrkan”.

Alliansen för Sverige tillbaka till de gamla soppkökens tid, där den fattige skulle stå med mössan i hand, buga och niga och vara tacksam för en skål soppa.

Samtidigt har alliansen gett skattelättnader på över 100 miljarder, skattelättnader som getts främst till de redan rika.  Den tiondel som har högst inkomster har fått nästan lika mycket som 60 procent av resten av befolkningen. 

Den borgerliga regeringen bedriver en ekonomisk politik byggd på idén att klyftor ger jobb. Det är denna idé som ligger bakom att a-kassan drastiskt försämrats pensionärer beskattas hårdare och att unga arbetslösa lämnas i passivitet.

Man vill undergräva de fackliga rörelsernas möjligheter att verka och driver fram ett låglönesamhälle, där bemanningsföretagen tar över och allt färre blir tillsvidareanställda.

 

I Bjuv märker vi också av alliansens cyniska syn på människor.  I fullmäktige i början av året behandlades en motion från alliansen  om att undersöka om någon privat entreprenör var intresserad av att ta över t ex Varagården. 

I debatten framfördes från moderaterna  bl a att man ville att Bjuv skulle hamna högre på Svenskt Näringslivs ranking och att detta var en anledning till att man ville ha in privata entreprenörer,  det var inte för att kvalitén skulle bli högre eller kostnaderna minska.  Svenskt Näringslivs ranking är viktigare för moderaterna än Socialstyrelsens och SKL’s ranking av kvalitén inom äldreomsorgen.

SKL's och Socialstyrelsens nyligen publicerade undersökningar visar att Bjuv har en äldreomsorg med hög kvalité, bland de 20 bästa av Sveriges 290 kommuner och detta till en kostnad som ligger under snittet!  Men detta betyder inget för borgarna.

I valfrihetens namn var både kvalité och kostnad av mindre betydelse för de borgerliga debattörerna.  Det är bättre i alliansens värld att kunna välja fritt bland några halvbra alternativ som är privata,  än att ha bra äldreboenden i kommunal regi.

Några av de kommunala frågor som vi socialdemokrater  jobbar med just nu, gäller skolan, barnomsorgen och rätten till heltid.

 

Först skolan.  Dagens situation, inte minst här i Ekeby, att alltför många elever har alltför många icke godkänt i betyget i nian, vill vi inte och kan vi inte acceptera. Vi har gett Kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att starkt prioritera arbetet med att höja måluppfyllelsen i skolorna, så att  våra elever går ut grundskolan med godkända betyg och därmed också kan söka vidare till gymnasieskolan. 

 

Den andra frågan,  natt- och kvällsöppet dagis.  Många jobb kräver att man kan jobba på obekväma arbetstider, både inom vård och omsorg och inom industri- och serviceyrken.  Långt ifrån alla har någon släkting eller vän som kan ställa upp.  

 

Vi arbetar för att småbarnsföräldrar ska kunna få sin barnomsorg tillgodosedd, vare sig man jobbar på s k bekväma eller obekväma arbetstider.  Detta är en stor rättvisefråga.

 

Och det tredje området,  rätten till heltid. Personalen är ryggraden i kommunens välfärd.  I vårt kommunalpoltiska handlingsprogram för 2011-2014 tog vi upp rätten till heltid för kommunalt anställda, självklart med möjlighet till deltid för den som så önskar.  .

Vi styr ju som bekant denna period Bjuv i minoriet, så besluten i de här tre frågorna förutsätter att något eller några partier stödjer oss i Barn- och utbildningsnämnden och i fullmäktige.

 

 

 

Vi har fått en ny partiledare, med en tydlig vision.  Håkan Juholt har satt ned foten och angett färdriktningen.

När Håkan Juholt avslutade den extra partikongressen tog han med sig fyra uppdrag: utrota barnfattigdomen, trygga pensionerna, genomlys avregleringarna och se över skattesystemet.

På distriktskongressen i Kristianstad för några veckor sedan pekade han ut tre viktiga områden för den socialdemokratiska politiken

·         En värdeburen tillväxt som är långsiktigt hållbar och som inte bygger på rovdrift på människor och resurser

·         En social investeringspolitik där människor kan växa och där individen ges möjligheter att utvecklas

·         En kunskapsbaserad ekonomi som tar tillvara alla de resurser som människor har

Detta är inget nytt för oss,  påpekade Håkan Juholt. Men i det samhällsklimat som finns idag, där var och ska klara sig själv,  är det närmast revolutionerande.

Vi fortsätter vårt arbete för välfärdssamhället och alla människors rätt till ett värdigt liv. Precis som vi har gjort genom hela vår historia. Så länge det finns orättvisor fortsätter vi att protestera och verka för ett rättvisare och rättfärdigare samhälle.

Vi delar inte alliansens syn på människorna, vi delar inte in befolkningen i närande och tärande. Vi delar inte heller sverigedemokraternas syn på människors olika värde.

 

Social solidaritet. Social demokrati.  Från var och en efter förmåga till var och en efter behov.

Det betyder inte, som en del vill påstå, att det inte ska ställas krav i ett socialdemokratiskt samhälle.  Rättigheter är också kopplade till skyldigheter. Detta är fundamentalt i en fungerande social demokrati.

Ingrid Mattiasson

 


Sidan uppdaterades senast: 2011-05-02 14:10