"Nattis" är nödvänligt i ett modernt samhälle

 

Socialdemokraterna i Bjuv har en plan för ökad sysselsättning och högre kvalitet i välfärden. Beskedet den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden lovar är en satsning för utökat öppethållande i barnomsorgen i kommunen med start under 2013.

 

Almlidens förskola i Bjuv kommer under året att vara tillgänglig för barnen från klockan 05.00 till 23.30, samt ytterligare en förskola i Billesholm med öppethållande från samma tid. I och med den kommunala budgeten för året väntas nattligt öppethållande bli verklighet 2014, då också under helger, vilket är ett tydligt steg i kampen för allas rätt till full sysselsättning.

 

I takt med att allt fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behovet av barnomsorg på obekväma tider – ingen förälder ska behöva tacka nej till arbete på grund av hål i välfärden. Nattis är alltså avgörande i fråga gällande samhällsekonomi – i dagens läge är det allt för många kvinnor som tvinga avstå jobb till förmån för barnpassning, vilket försämrar den privata ekonomin och den framtida pensionen. Också vårt gemensamma samhälle förlorar att mista arbetstillfällen, vilket motiverar denna välfärdssatsning ytterligare. 

 

Nattis öppnar också en dörr till anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen, vilket är på sin plats i tider med växande arbetslöshet, skenande inkomstklyftor och utbrett utanförskap efter drygt sju år av en borgerlig regering.

 

Socialdemokratiska Arbetarepartiet lever upp till förväntningarna att kallas Framtidspartiet på en rad punkter, exempelvis barnomsorg på obekväma arbetstider, där visionsarbetet i Bjuv för år 2020 är tydligt i sikte. Satsningen gällande nattis är nödvänlig för att Sverige ska klara av utmaningarna som krävs för att vara ett modernt samhälle, och för att återta den tappade ledarflaggan som ett föregångsland.

 

Bo Blixt (S) 
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden Bjuv

 

Kjell- Åke Johnsson (S) 
Vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

 

Annika B Andersson (S)
Ann- Sofie Fridehjelm (S)
Liselott Ljung (S)
Ledamöter Barn- och utbildningsnämnden  

 

Johan Ahlberg (S) 
Dorothy Löfberg (S) 
Birgitta Roos (S) 
Christos Torounidis (S)
Suppleanter Barn- och utbildningsnämnden 
 

 


Sidan uppdaterades senast: 2013-03-06 12:31