Pressrelease

                                                        Bjuv 2014-06-23

 

Socialdemokraterna i Bjuv höll under måndagskvällen, den 23 juni 2014 medlemsmöte, i Bjuvs Folkets Hus.

 

På detta möte fastställdes våra nomineringar till gruppledare och vice gruppledare i kommunala grupper, nämnder och styrelser för mandatperioden 2015-2018. Efter det allmänna kommunalvalet den 14 september 2014 väljs ett nytt kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för nästa mandatperiod. Det nyvalda kommunfullmäktige utser därefter ordförande och vice ordförande till grupper, nämnder och styrelser, som vi har nominerat kandidater till i kväll.

 

    Följande nomineringar gjordes av medlemsmötet 2014-06-23:

Grupp/nämnd/styrelse Gruppledare: Vice gruppledare: 
Kommunfullmäktigegruppen Bert Roos Christer Landin
Kommunstyrelsen Anders Månsson Christer Landin
Vård- och omsorgsnämnden Arvo Hellman Ulrika Thulin
Barn- och utbildningsnämnden Bo Blixt Ann-Sofie Fridehjelm
Kultur- och fritidsnämnden Bo Hallqvist Caroline Wegner
Byggnadsnämnden Kenneth Bolinder Liselott Ljung
 Överförmyndarnämnden Terhi Laine Inga Bakken
Bjuvsbostäders styrelse Lennart Granström Alf Nilsson

 

 

 

För kompletterande information går det utmärkt att kontakta ansvarig presskontakt!

 

 

Presskontakt:

 

Martin Fridehjelm

Ordförande

Socialdemokraterna i Bjuv

Martin.Fridehjelm@telia.com

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-06 14:17