Svar på: "Vid vems köksbord ska besluten fattas?"(HD130409)

 

 

Svar till Bertil Olsson (M) och Ann- Charlotte Hammar Johnsson (M), ”Vid vems köksbord ska besluten fattas?”, Min mening 9/4.

 

Bertil Olsson och Ann- Charlotte Hammar Johnsson ger sig flyktigt in på skolområdet och pekar förvirrat på att Socialdemokraterna vill förbjuda nyetableringar av friskolor i kommunen. Det är både att förvränga och förenkla sanningen. I själva verket har Socialdemokraterna lyssnat till medborgaropinionen och vill skärpa lagstiftningen i frågor rörande vinstuttag ur välfärdssektorn. Visst kan det finnas möjlighet att starta en friskola eller ett vårdhem, men aldrig på bekostnad av kvalitén för elever eller människor på ålderns höst.

 

Socialdemokraterna säger klart och tydligt att kommuner ska ha ett avgörande inflytande på vem eller vilka som får etablera privat skolverksamhet, vilket inte är mer än rätt. Det är kommunen och med det medborgarna som finansierar verksamheten, och med det har också kommunen och medborgarna angelägenheter i hur verksamheten bedrivs. För att starta upp en skola ska intresset vara bildande och tillvaratagande av barn och unga, aldrig göra ekonomisk vinst på dem. Skattemedel ska gå dit de är ämnade för, och företagare med finansiella kalkyler i huvudet för bäst avkastning är inte seriösa nog att få kommunens förtroende – i detta fall skolfrågan.

 

Det är trist att Olsson och Hammar Johnsson tvivlar på kommunledningens duglighet att uppnå visionsmålet med en befolkningsökning på femtusen invånare på sikt. Om det blir en socialdemokratisk valseger på riksnivå men också kommunalt, kommer Bjuv vara en attraktiv kommun för medborgare som vill att skatten som betalas går till att kvalitetssäkra omsorg och utbildning, inte förvaltas på utländska bankkonton med våra barn, äldre och föräldrar som största förlorare. Det är inte ett sådant Bjuv vi socialdemokrater vill ha. Vi har valt en annan väg för ett värdigare samhälle med ordning och reda i välfärden, och med ledord som långsiktighet, kvalitet – och valfrihet.

 

Stefan Svalö (S)
Kommunstyrelsens ordförande

 

Martin Fridehjelm (S)
Ordförande Socialdemokraterna

 

Johan Ahlberg (S)
Förtroendevald Barn- och utbildningsnämnden

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-10 23:47