Våra ombud till distriktskongressen 2014

Följande ombud valdes på medlemsmötet 2014-01-20 i Folkets Hus, Ekeby att representera Bjuvs Arbetarekommun på Skånes Partidistrikts kongress 2014-04-12--13 som äger rum på Amiralen i Malmö.

Ordinarie                                                       Ersättare

1. Arvo Hellman                                             Johan Ahlberg

2. Martin Fridehjelm                                       Ann-Sofie Fridehjelm

3. Christer Landin                                          Pär Andersson

4. Walter Steffert                                            Lillemor Björk-Önnerfjord

5. Irena Alm                                                   Sven Borg

6. Anders Månsson                                        Else Flink Andersén

7. Bo Blixt                                                       Gull-Britt Gren

8. Inga Bakken                                                Kai Christiansen

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-23 01:18