Äldreomsorg

Vi socialdemokrater för en politik för de äldre. För den fortsatta utvecklingen av äldreomsorgen kommer vi under perioden att bygga om det övre planet på Ekhaga i Billesholm. Det ger ett tillskott på 11 nya omsorgsplatser.

Med moderna boende där mänsklig omvårdnad och service ges, hjälps vi åt att skapa och värna om trygghet för våra nära och kära.