Arbete och tillväxt

Utskottet för arbete och tillväxt ett nytt sätt att arbete för våra innevånare!
 
Vi socialdemokrater har genomfört en förändring i kommunen för att möta de som inte har något arbete idag, eller som vill byta jobb eller skaffa sig en ny utbildning på ett bättre sätt.
 
Vi samordnar de resurser vi har och koncentrerar dom till ett ställe: arbete och tillväxtenheten.
 
Arbetscentrum, Futurum/komvux och vissa delar av socialförvaltningen arbetar idag mycket nära varandra med en gemensam chef.
 
Vi ser redan mycket goda resultat, fler i arbete och utbildning.
 
Fler som mår bättre.