Familj och skola

Kultur och utbildningsnämnden kommer att byta namn till familjenämnden. Vi genomförde en organisationsförändring från årsskiftet 2005/2006.
 
Det innebär att barn och ungdomar från ålder 0-20 år får sin omsorg, utbildning, hjälp och stöd från en och samma nämnd/förvaltning.
 
Vi socialdemokrater har även beslutat att en familjecentral skall starta under hösten i år. Vi vet att många familjer behöver stöd, rådgivning och vägledning