Förskola

Ett krav som alla kommuninnevånare kan ställa är att man kan erhålla en bra barnomsorg inom rimlig tid till en rimlig kostnad. Vi tillhandahåller en mängd olika inriktningar och spår.

Bofinkens förskola är ett exempel, ett annat är Grävlingens förskola i Boserup.